ZADZWOŃ

 Telefon 58 358 81 01

NAPISZ

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Blog

Kucharz i kucharka

Wynagrodzenie małżonka a koszty uzyskania przychodów

Wynagrodzenie małżonka a koszty uzyskania przychodów

Czytaj więcej

Kasa fiskalna i paragon

Sankcje za brak kasy fiskalnej

Zdarza się, że podatnicy mimo ciążącego na nich obowiązku, kasy fiskalnej nie instalują. Z jakimi konsekwencjami mogą się spotkać?

Czytaj więcej

Pieczątka i dokumenty

Nowy wzór podatkowej książki przychodów i rozchodów

Od 8 kwietnia 2016 r. wprowadzono nowy wzór podatkowej książki przychodów i rozchodów. Muszą go stosować podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą natomiast podatnicy, którzy przed 8 kwietnia 2016 r. rozpoczęli ewidencjonowanie przychodów i kosztów na dotychczasowym wzorze pkpir

Czytaj więcej

Kalkulator i pieniądze

Organ podatkowy nie odda przedsiębiorcy VAT, dopóki nie wykluczy oszustwa

Nadrzędnym celem postępowania w sprawie zwrotu podatku jest eliminacja wyłudzeń i ma ona prymat nad szybkim załatwieniem sprawy – tak orzekł NSA w wyrokach z 12 stycznia 2016 r., sygn. akt I FSK 899/15, I FSK 1110/15, I FSK 1111/15. Sprawa dotyczyła firmy, która dokonywała obrotu złomem złota

Czytaj więcej

Para i kluczyki do samochodu

Odliczenie podatku VAT od zakupu samochodu osobowego przeznaczonego na wynajem

Firmy wykorzystujące samochody osobowe wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem działalności jeśli chcą mieć możliwość odliczenia pełnego VAT od wydatków związanych z ich eksploatacją muszą wykluczyć je z używania do celów prywatnych.

Czytaj więcej

Planeta Ziemia

Umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą niemającym siedziby w Polsce

Aby odpowiedzieć na pytanie czy od wynagrodzenia otrzymanego z tytułu umowy o pracę zawartej z zagranicznym pracodawcą jest obowiązek płacić składki ZUS należy rozważyć dwie sytuacje – odpowiedź będzie inna w zależności od tego czy pracodawca jest przedsiębiorcą z Unii Europejskiej czy też spoza UE.

Czytaj więcej

Kodeks pracy po zmianach

Kodeks pracy – krótko o najważniejszych zmianach

Z dniem 22 lutego 2016 roku wejdą w życie zmiany w Kodeksie Pracy. Głównym celem nowelizacji jest ograniczenie możliwości przedłużania umów terminowych. Zmiana ma ograniczyć nieuzasadnione wykorzystywanie przez pracodawców umów na czas określony.

Czytaj więcej

Kodeks pracy

Okres obowiązywania umowy o pracę w świetle zmian w kodeksie pracy obowiązujących od 22 lutego 2016 roku – przepisy przejściowe

Zmiany w kodeksie pracy, które będą obowiązywały od 22 lutego 2016 roku mają wpływ na stosunek pracy obowiązujący w dniu wprowadzenia zmian. W niniejszym opracowaniu wskazano jak zmienione przepisy kodeksu pracy dotyczące umów terminowych wpłyną na umowy o pracę już zawarte.

Czytaj więcej

Pani doktor

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze będą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie

Uprzejmie informuję, iż od 1 stycznia 2016 roku lekarze będą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Pacjent może wyjątkowo otrzymać od lekarza zwolnienie wystawione według dotychczasowych zasad - na papierowym formularzu (ZUS ZLA) albo w formie elektronicznej (e-ZLA).

Czytaj więcej

Stary kalkulator

Informacja w sprawie zmiany z dniem 1 stycznia 2016 r. właściwości organów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)

Ministerstwo Finansów informuje, że z dniem 1 stycznia 2016 r. ulega zmianie podstawowa zasada określania właściwości organów podatkowych w zakresie podatku VAT. Według przepisów obowiązujących do końca 2015 r. właściwość organów podatkowych co do zasady określa się ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Czytaj więcej

Znaczek Zus

Zmiany w rozliczaniu ZUS od umów zlecenia w 2016 roku - obowiązki dokumentacyjne (cz.2)

Zgodnie z przepisami znowelizowanej od nowego roku ustawy systemowej jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek, składka jest opłacana przez każdego płatnika, chyba że ubezpieczony przedłoży płatnikowi dokumenty, z których wynika brak konieczności opłacania składek.

Czytaj więcej

Dokument umowa zlecenie

Zmiany w rozliczaniu ZUS od umów zlecenia w 2016 roku - zasady ogólne (cz.1)

Od 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać nowe zasady oskładkowania umów zlecenia. Zmiany obejmą głównie tych zleceniobiorców, którzy wykonują zlecenia dla kilku płatników czyli zawarli więcej niż jedną umowę lub poza umową zlecenia posiadają jeszcze inne tytuły do ubezpieczeń.

Czytaj więcej

Laptop i strona adwokacka

Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego

Z natury zawodu doradcy podatkowego reprezentującego tzw. „zawód prawniczy” wynika, że jest on powiernikiem tajemnic klientów. Często ma dostęp do danych, które dla podmiotu, na rzecz którego świadczy usługi mają charakter informacji poufnych i tajnych. Szczególnie ważne informacje uzyskiwane są przez doradców w trakcie reprezentowania podatników w postępowaniu podatkowym. Informacje nie

Czytaj więcej

Robotnicy i maszyna

Obciążenia składkowe gdy zleceniobiorca w ramach umowy zlecenia wykonuje pracę na rzecz swojego pracodawcy

Powszechną praktyką jest, że osoby przedsiębiorcze nie poprzestają na jednym etacie. Często łączą go z umową cywilnoprawną, wykonują na raz kilka zleceń albo jedno dzieło po drugim. Gdy występują zbiegi tytułów do ubezpieczeń, przepisy rozstrzygają kiedy składki są obowiązkowe a kiedy dobrowolne.

Czytaj więcej

Zespół ludzi

Zatrudnienie cudzoziemca (cz.3) - jak rozliczyć ZUS i PIT

Polski przedsiębiorca pragnący zatrudnić w swojej firmie cudzoziemca musi liczyć się z szeregiem formalności i obowiązków z tym związanych. O kwestii prawa regulującego możliwości podjęcia pracy przez cudzoziemców pisaliśmy wcześniej. Opisaliśmy również przypadki, w których pozwolenie na pracę nie jest wymagane oraz procedurę uzyskania pozwolenia w przypadku obowiązku jego posiadania.

Czytaj więcej

Mężczyzna i kobieta przeglądają dokumenty

Zatrudnienie cudzoziemca (cz.2) - formalności prawne czyli od czego zacząć

Chcąc zatrudnić u siebie obywatela obcego państwa, w pierwszej kolejności pracodawca musi ustalić, do jakiej grupy cudzoziemców należy ta osoba z punktu widzenia dostępu do pracy na rynku polskim. Pozwolenie na pracę nie jest wymagane w kilkunastu przypadkach, które regulują m.in. umowy międzynarodowe, Traktat UE oraz ustawa z dnia 20

Czytaj więcej

Fachowcy

Zatrudnienie cudzoziemca (cz.1) - zasady i uwarunkowania prawne

Polski przedsiębiorca pragnący zatrudnić w swojej firmie cudzoziemca musi liczyć się z szeregiem formalności i obowiązków z tym związanych. Zasadniczo w kwestii sposobu zatrudnienia takie osoby dzieli się na obywateli Unii Europejskiej i osoby spoza Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

Mężczyzna na rusztowaniu

Dwa etaty u tego samego pracodawcy - podwójne obowiązki i przywileje

Dwa rodzaje pracy w jednej umowie? Choć przepisy tego nie zabraniają, to takie rozwiązanie budzi wątpliwości i może narazić firmę na dodatkowe koszty. Zasadniczo przepisy nie zabraniają zawierania dwóch umów o pracę z jednym pracownikiem. Jednak zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 13 marca 1997 r. (I PKN 43/97, OSNP

Czytaj więcej

Mężczyzna i kobiety

Zmiana metody amortyzacji środków trwałych – możliwości oraz wady i zalety

Wybór metody amortyzacji środków trwałych jest niezwykle istotny, również z powodu znacznego ograniczenia możliwości dokonywania zmian w trakcie ich użytkowania. Zasadniczo, gdy rozpoczyna się nowy rok podatkowy, przedsiębiorcy mogą podjąć decyzję o zmianach dotyczących amortyzacji środków trwałych.

Czytaj więcej

Pracownicy

Metody amortyzacji środków trwałych

Zgodnie z przepisami ustaw podatkowych przedsiębiorca ma do wyboru jedną z czterech metod amortyzacji, tj.: metodę liniową, metodę degresywną, metodę indywidualną, jednorazową amortyzację. Podstawową metodą amortyzacji środków trwałych jest metoda liniowa.

Czytaj więcej

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.