ZADZWOŃ

 Telefon 58 358 81 01

NAPISZ

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Blog

Odpowiedzialność pracownika za szkody wyrządzone pracodawcy

Odpowiedzialność pracownika za szkody wyrządzone pracodawcy została szczegółowo uregulowana w Kodeksie Pracy.

13.05.2022

Czytaj więcej

Obowiązek posiadania przez przedsiębiorcę konta bankowego.

Zgodnie z ustawą Prawo Przedsiębiorcy dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

06.05.2022

Czytaj więcej

Samochody przeznaczone na wynajem - odliczenie VAT

Zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku wydatków związanych z samochodami osobowymi kwotę podatku naliczonego Vat stanowi 50% kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych przez podatnika.

19.04.2022

Czytaj więcej

Termin ujęcia kosztów wynagrodzeń i składek ZUS finansowanych przez pracodawcę do kosztów uzyskania przychodów

Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) umożliwiają wybór jednej z dwóch metod zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów – metodę uproszczoną (kasową) i metodę memoriałową.

24.03.2022

Czytaj więcej

Podstawowe zasady CIT estoński

Podstawowym celem podatku estońskiego jest możliwość swobodnego określenia momentu, w którym nastąpi opodatkowanie, i możliwość przeznaczenia pieniędzy na cele związane z bieżącą działalnością firmy.

17.03.2022

Czytaj więcej

Obowiązki związane z wykonywaniem płatności

Przedstawiamy, krótki przewodnik w którym znajdziecie Państwo informacje dotyczące obowiązków związanych z dokonywaniem płatności:

21.01.2022

Czytaj więcej

Obowiązkowa składka zdrowotna dla członków zarządu

Na mocy zmian określanych jako Polski Ład przychody otrzymywane z tytułu wykonywania obowiązków członka zarządu na mocy uchwały począwszy od 2022 roku stanowią podstawę do obowiązkowej 9% składki zdrowotnej.

16.01.2022

Czytaj więcej

Podatek zryczałtowany w 2022 roku

Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne opodatkowaniu podlegają m.in. przychody osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcza oraz przychody osiągane z najmu.

07.01.2022

Czytaj więcej

Zmiana terminów płatności składek ZUS w 2022 roku

Od stycznia 2022 roku zmianie ulegają terminy składania deklaracji oraz płatności składek ZUS, które obecnie dla przedsiębiorców są następujące:

03.01.2022

Czytaj więcej

Nowe limity płatności gotówkowych i obowiązki w zakresie płatności bezgotówkowych

Na mocy zmiany pakietu ustaw nazywanych powszechnie „Polskim Ładem” zmianie ulegają obowiązki przedsiębiorców w zakresie płatności stosowania gotówkowych.

29.12.2021

Czytaj więcej

Polski Ład – istotne zmiany przesunięte na 2023 rok

Nowelizacja ustaw tzw. Polski Ład zawiera szereg zmian, które ostatecznie wejdą w życie w styczniu 2023 roku. Mamy zatem rok na przygotowanie się do nich.

21.12.2021

Czytaj więcej

Polski Ład – składka zdrowotna dla przedsiębiorców w 2022 roku

Zmiany w sposobie obliczania składki zdrowotnej to jedna z kluczowych zmian Polskiego Ładu.

17.12.2021

Czytaj więcej

Zatrudnianie pracowników „na czarno” - przeciwdziałanie szarej strefie

Przepisy dotyczące skutków podatkowych zatrudniania na czarno mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

14.12.2021

Czytaj więcej

Nowa skala podatkowa i ulga dla klasy średniej – Polski Ład

Od stycznia wprowadzone zostaną istotne zmiany w zakresie sposobu rozliczenia wynagrodzeń dla pracowników polegające na:

  • zmianie skali podatkowej,
  • braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego,
  • wprowadzeniu tzw. ulgi dla klasy średniej.

08.12.2021

 

Czytaj więcej

Odliczenie wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

Osoby fizyczne, zgodnie z odrębnymi przepisami, mają możliwość gromadzenia środków pieniężnych (inwestowania ich) w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

02.12.2021

Czytaj więcej

Ewidencja sprzedaży na kasie fiskalnej przy płatności dokonanej przelewem

Podatnik dokonujący sprzedaży jest zobowiązany opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. W odniesieniu do towarów, co do zasady, obowiązek podatkowy powstaje w momencie ich dostawy z wyjątkiem sytuacji wymienionych wprost w ustawie.

29.11.2021

Czytaj więcej

Uproszona gospodarka magazynowa w jednostkach prowadzących księgi rachunkowe – warunki stosowania i wpływ na podatki

Decyzję o sposobie prowadzenia gospodarki magazynowej, w tym o przyjęciu uproszczeń polegających na odpisywaniu w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia połączone z ustalaniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy podejmuje Kierownik jednostki.

19.11.2021

Czytaj więcej

Obowiązek prowadzenia magazynu w jednostkach prowadzących księgi rachunkowe

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych zostały określone w rozdziale 2 ustawy o rachunkowości. Według nich jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte zasady (politykę) rachunkowości

04.11.2021

Czytaj więcej

Obowiązek prowadzenia gospodarki magazynowej w jednostkach prowadzących księgowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Obowiązek prowadzenia gospodarki magazynowej wynika z ustawy o rachunkowości

14.10.2021

Czytaj więcej

Konsekwencje podatkowe przewalutowania pożyczek

W związku z niepewną sytuacją na rynkach walutowych, w szczególności dynamiką zmian kursów walut zdarza się, że podmioty gospodarcze decydują się na dokonanie przewalutowań pożyczek poprzez zmianę waluty, w której one zostały udzielone.

29.09.2021

Czytaj więcej

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.