ZADZWOŃ

 Telefon 58 358 81 01

NAPISZ

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Blog

Paczki na wózkach

Zatrudnienie osoby małoletniej na umowę cywilnoprawną

W myśl zapisów Kodeksu cywilnego ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli 13 lat oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.

Czytaj więcej

Paczki na wózkach

Obowiązki spółki komandytowej w związku z objęciem CIT

Ministerstwo Finansów wyjaśniło wątpliwości związane z obowiązkiem sporządzania sprawozdania finansowego na dzień 30 kwietnia 2021 r. przez spółki komandytowe, które uzyskają status podatnika CIT z dniem 1 maja 2021 r.

Czytaj więcej

Paczki na wózkach

Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług ( art. 42, ust. 1, pkt 2) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki 0% pod warunkiem, że: 1) podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych

Czytaj więcej

Mężczyźni ciągną pieniądze

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA A PODATKI

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA A PODATKI Prosta Spółka Akcyjna, będzie trzecim typem spółki kapitałowej zaraz obok spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. W związku z tym z chwilą wpisu do rejestru uzyska osobowość prawną. Dla przychodów uzyskanych przez Prostą Spółkę Akcyjną zastosowanie będą miały przepisy Ustawy z dnia 15

Czytaj więcej

Mężczyzna i schemat

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA – NOWA SPÓŁKA.

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA – NOWA SPÓŁKA. DOPIERO OD 1 LIPCA 2021 ROKU… Nowelizacja kodeksu spółek handlowych, wprowadza nowy typ spółki kapitałowej – Prostą Spółkę Akcyjną (P.S.A.). Wprowadzane zmiany są częścią pakietu ułatwień dla przedsiębiorców. W pierwotnym brzmieniu ustawy, przepisy dotyczące Prostej Spółki Akcyjnej miały wejść w życie 1 marca

Czytaj więcej

Przekazywanie pieniędzy

Podatek u źródła od odsetek spłacanych z tytułu udzielonej pożyczki udziałowcowi zagranicznemu

Podatek u źródła od odsetek spłacanych z tytułu udzielonej pożyczki udziałowcowi zagranicznemu W zasadzie odsetki wypłacane zagranicznym pożyczkodawcom opodatkowane są podatkiem u źródła. Zryczałtowany podatek dochodowy od takich przychodów wynosi, co do zasady, 20%.

Czytaj więcej

Mężczyzna z pieniędzmi

Koszty odsetek od udzielonej przez udziałowca pożyczki

Koszty odsetek od udzielonej przez udziałowca pożyczki Z uwagi na fakt, iż umowa o udzielenie pożyczki zawierana jest pomiędzy podmiotami powiązanymi istotne jest prawidłowe określenie warunków, na podstawie których jest ona udzielana.

Czytaj więcej

Pieniądze

Udzielenie pożyczki spółce z o o przez udziałowca – oprocentowanie pożyczki

Udzielenie pożyczki spółce z o o przez udziałowca – oprocentowanie pożyczki Udzielenie pożyczki przez udziałowca jest dla spółki obojętne podatkowo ponieważ pożyczka jako taka nie stanowi przysporzenia majątkowego i nie jest podstawą do opodatkowania żadnym podatkiem

Czytaj więcej

Kostki Vat

SLIM VAT – czyli tzw. uproszczenia w VAT

SLIM VAT – czyli tzw. uproszczenia w VAT 27 listopada 2020 r. Sejm uchwalił tzw. pakiet SLIM VAT dotyczący uproszczeń w zakresie VAT. Przepisy weszły w życie 1 stycznia 2021 roku. Założenia pakietu są następujące: uproszczeń przy korektach faktur - brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus

Czytaj więcej

Mężczyzna trzymający podatek

Zmiany w podatku ryczałtowym w 2021 roku Zmiany w podatku ryczałtowym w 2021 roku

Zmiany w podatku ryczałtowym w 2021 roku Od 1 stycznia 2021 roku wprowadzone są istotne zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nic

Czytaj więcej

Banknoty Vat

Opodatkowanie VAT sprzedaży w przypadku wysyłki z magazynów zlokalizowanych poza granicami kraju (Polski)

Opodatkowanie VAT sprzedaży w przypadku wysyłki z magazynów zlokalizowanych poza granicami kraju (Polski). Zgodnie z przepisami ustawy z 11.03.2004 o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium Polski.

Czytaj więcej

Banknoty

Podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku udzielania przez spółki incydentalnych pożyczek.

Podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku udzielania przez spółki incydentalnych pożyczek. Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem PCC. Ustawa przewiduje jednak szereg zwolnień a jednym z nich jest zwolnienie określone w art. 2

Czytaj więcej

Mężczyzna i lupa

Remanent, czyli spis z natury na koniec grudnia u podatnika prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów

Remanent, czyli spis z natury na koniec grudnia u podatnika prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów opodatkowani na zasadach ogólnych i opodatkowani podatkiem liniowym zobligowani są do przeprowadzenia na koniec roku obrotowego spis z natury,

Czytaj więcej

Zliczanie monet

Inwentaryzacja w rachunkowości, obowiązki prowadzących pełną księgowość

Dokumentowanie transakcji do 450 zł – faktury uproszczone Od 1 stycznia 2013 r. w niektórych przypadkach podatnicy mogą dokumentować sprzedaż fakturami o znacznie ograniczonej treści - fakturami uproszczonymi. Takie faktury można wystawiać, jeżeli kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł

Czytaj więcej

Paragony na stole

Dokumentowanie transakcji do 450 zł – faktury uproszczone

Dokumentowanie transakcji do 450 zł – faktury uproszczone Od 1 stycznia 2013 r. w niektórych przypadkach podatnicy mogą dokumentować sprzedaż fakturami o znacznie ograniczonej treści - fakturami uproszczonymi. Takie faktury można wystawiać, jeżeli kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł

Czytaj więcej

Punkty

Jakie powiązania należy brać pod uwagę przy wykazywaniu informacji w nowym JPK_VAT? cz. 2

Jakie powiązania należy brać pod uwagę przy wykazywaniu informacji w nowym JPK_VAT? Zgodnie rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług które wejdzie w życie 1 października 2020 r.

Czytaj więcej

Kartka VAT

Wprowadzenie nowego JPK_VAT już od 1 października 2020 roku cz. 1

Wprowadzenie nowego JPK_VAT już od 1 października 2020 rokuWprowadzany od 1 października wraz z nowym JPK_VAT obowiązek oznaczania dostaw i świadczenia usług rodzi wśród podatników wiele wątpliwości.

Czytaj więcej

Banknoty VAT

Opodatkowanie Vat sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

Opodatkowanie Vat sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11.03.2004 o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium Polski.

Czytaj więcej

Młotek sędziowski i pieniądze

Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS

Czytaj więcej

Uścisk dłoni

Wybrane formy wsparcia dla firm w związku z COVID

Czytaj więcej

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.