ZADZWOŃ

 Telefon 58 358 81 01

NAPISZ

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Blog

Podział zysku spółki komandytowej po objęciu jej CIT

Do końca 2020 r. spółki komandytowe były „transparentne podatkowo” co oznacza, ze nie były podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Podatek dochodowy płacony był przez wspólników tych spółek w wybranych przez nich formach opodatkowania i zazwyczaj według należnych udziałów.

 

Czytaj więcej

Mężczyzna i schemat

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA – NOWA SPÓŁKA.

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA – NOWA SPÓŁKA. DOPIERO OD 1 LIPCA 2021 ROKU… Nowelizacja kodeksu spółek handlowych, wprowadza nowy typ spółki kapitałowej – Prostą Spółkę Akcyjną (P.S.A.). Wprowadzane zmiany są częścią pakietu ułatwień dla przedsiębiorców. W pierwotnym brzmieniu ustawy, przepisy dotyczące Prostej Spółki Akcyjnej miały wejść w życie 1 marca

Czytaj więcej

Paczki na wózkach

Zatrudnienie osoby małoletniej na umowę cywilnoprawną

W myśl zapisów Kodeksu cywilnego ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli 13 lat oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.

Czytaj więcej

Mężczyzna trzymający podatek

Zmiany w podatku ryczałtowym w 2021 roku

Zmiany w podatku ryczałtowym w 2021 roku Od 1 stycznia 2021 roku wprowadzone są istotne zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nic

Czytaj więcej

Paczki na wózkach

Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług ( art. 42, ust. 1, pkt 2) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki 0% pod warunkiem, że: 1) podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Czytaj więcej

Mężczyźni ciągną pieniądze

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA A PODATKI

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA A PODATKI Prosta Spółka Akcyjna, będzie trzecim typem spółki kapitałowej zaraz obok spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. W związku z tym z chwilą wpisu do rejestru uzyska osobowość prawną. Dla przychodów uzyskanych przez Prostą Spółkę Akcyjną zastosowanie będą miały przepisy Ustawy z dnia 15

Czytaj więcej

Paczki na wózkach

Usługi najmu krótkoterminowego a kasa fiskalna

Co do zasady, sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega ewidencji w kasie rejestrującej. Od tej zasady przewidziano wyjątki, które określone są w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zwolnienia te mają zarówno charakter przedmiotowy, czyli dotyczą ściśle określonych czynności (wymienionych w załączniku do ww. rozporządzenia), jak i podmiotowy (ze względu na wysokość obrotów) i wtedy dotyczą całej działalności podatnika.

Czytaj więcej

Przekazywanie pieniędzy

Podatek u źródła od odsetek spłacanych z tytułu udzielonej pożyczki udziałowcowi zagranicznemu

Podatek u źródła od odsetek spłacanych z tytułu udzielonej pożyczki udziałowcowi zagranicznemu W zasadzie odsetki wypłacane zagranicznym pożyczkodawcom opodatkowane są podatkiem u źródła. Zryczałtowany podatek dochodowy od takich przychodów wynosi, co do zasady, 20%.

Czytaj więcej

Mężczyzna z pieniędzmi

Koszty odsetek od udzielonej przez udziałowca pożyczki

Koszty odsetek od udzielonej przez udziałowca pożyczki Z uwagi na fakt, iż umowa o udzielenie pożyczki zawierana jest pomiędzy podmiotami powiązanymi istotne jest prawidłowe określenie warunków, na podstawie których jest ona udzielana.

Czytaj więcej

Pieniądze

Udzielenie pożyczki spółce z o o przez udziałowca – oprocentowanie pożyczki

Udzielenie pożyczki spółce z o o przez udziałowca – oprocentowanie pożyczki Udzielenie pożyczki przez udziałowca jest dla spółki obojętne podatkowo ponieważ pożyczka jako taka nie stanowi przysporzenia majątkowego i nie jest podstawą do opodatkowania żadnym podatkiem

Czytaj więcej

Kostki Vat

SLIM VAT – czyli tzw. uproszczenia w VAT

SLIM VAT – czyli tzw. uproszczenia w VAT 27 listopada 2020 r. Sejm uchwalił tzw. pakiet SLIM VAT dotyczący uproszczeń w zakresie VAT. Przepisy weszły w życie 1 stycznia 2021 roku. Założenia pakietu są następujące: uproszczeń przy korektach faktur - brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus

Czytaj więcej

Banknoty Vat

Opodatkowanie VAT sprzedaży w przypadku wysyłki z magazynów zlokalizowanych poza granicami kraju (Polski)

Opodatkowanie VAT sprzedaży w przypadku wysyłki z magazynów zlokalizowanych poza granicami kraju (Polski). Zgodnie z przepisami ustawy z 11.03.2004 o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium Polski.

Czytaj więcej

Banknoty

Podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku udzielania przez spółki incydentalnych pożyczek.

Podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku udzielania przez spółki incydentalnych pożyczek. Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem PCC. Ustawa przewiduje jednak szereg zwolnień a jednym z nich jest zwolnienie określone w art. 2

Czytaj więcej

Mężczyzna i lupa

Remanent, czyli spis z natury na koniec grudnia u podatnika prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów

Remanent, czyli spis z natury na koniec grudnia u podatnika prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów opodatkowani na zasadach ogólnych i opodatkowani podatkiem liniowym zobligowani są do przeprowadzenia na koniec roku obrotowego spis z natury,

Czytaj więcej

Paczki na wózkach

Obowiązki spółki komandytowej w związku z objęciem CIT

Ministerstwo Finansów wyjaśniło wątpliwości związane z obowiązkiem sporządzania sprawozdania finansowego na dzień 30 kwietnia 2021 r. przez spółki komandytowe, które uzyskają status podatnika CIT z dniem 1 maja 2021 r.

Czytaj więcej

Zliczanie monet

Inwentaryzacja w rachunkowości, obowiązki prowadzących pełną księgowość

Dokumentowanie transakcji do 450 zł – faktury uproszczone Od 1 stycznia 2013 r. w niektórych przypadkach podatnicy mogą dokumentować sprzedaż fakturami o znacznie ograniczonej treści - fakturami uproszczonymi. Takie faktury można wystawiać, jeżeli kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł

Czytaj więcej

Paragony na stole

Dokumentowanie transakcji do 450 zł – faktury uproszczone

Dokumentowanie transakcji do 450 zł – faktury uproszczone Od 1 stycznia 2013 r. w niektórych przypadkach podatnicy mogą dokumentować sprzedaż fakturami o znacznie ograniczonej treści - fakturami uproszczonymi. Takie faktury można wystawiać, jeżeli kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł

Czytaj więcej

Punkty

Jakie powiązania należy brać pod uwagę przy wykazywaniu informacji w nowym JPK_VAT? cz. 2

Jakie powiązania należy brać pod uwagę przy wykazywaniu informacji w nowym JPK_VAT? Zgodnie rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług które wejdzie w życie 1 października 2020 r.

Czytaj więcej

Kartka VAT

Wprowadzenie nowego JPK_VAT już od 1 października 2020 roku cz. 1

Wprowadzenie nowego JPK_VAT już od 1 października 2020 rokuWprowadzany od 1 października wraz z nowym JPK_VAT obowiązek oznaczania dostaw i świadczenia usług rodzi wśród podatników wiele wątpliwości.

Czytaj więcej

Banknoty VAT

Opodatkowanie Vat sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

Opodatkowanie Vat sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11.03.2004 o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium Polski.

Czytaj więcej

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.