ZADZWOŃ

 Telefon 58 358 81 01

NAPISZ

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Blog

Znaczek Zus

Zmiany w rozliczaniu ZUS od umów zlecenia w 2016 roku - obowiązki dokumentacyjne (cz.2)

Zgodnie z przepisami znowelizowanej od nowego roku ustawy systemowej jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek, składka jest opłacana przez każdego płatnika, chyba że ubezpieczony przedłoży płatnikowi dokumenty, z których wynika brak konieczności opłacania składek.

Czytaj więcej

Dokument umowa zlecenie

Zmiany w rozliczaniu ZUS od umów zlecenia w 2016 roku - zasady ogólne (cz.1)

Od 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać nowe zasady oskładkowania umów zlecenia. Zmiany obejmą głównie tych zleceniobiorców, którzy wykonują zlecenia dla kilku płatników czyli zawarli więcej niż jedną umowę lub poza umową zlecenia posiadają jeszcze inne tytuły do ubezpieczeń.

Czytaj więcej

Laptop i strona adwokacka

Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego

Z natury zawodu doradcy podatkowego reprezentującego tzw. „zawód prawniczy” wynika, że jest on powiernikiem tajemnic klientów. Często ma dostęp do danych, które dla podmiotu, na rzecz którego świadczy usługi mają charakter informacji poufnych i tajnych. Szczególnie ważne informacje uzyskiwane są przez doradców w trakcie reprezentowania podatników w postępowaniu podatkowym. Informacje nie

Czytaj więcej

Robotnicy i maszyna

Obciążenia składkowe gdy zleceniobiorca w ramach umowy zlecenia wykonuje pracę na rzecz swojego pracodawcy

Powszechną praktyką jest, że osoby przedsiębiorcze nie poprzestają na jednym etacie. Często łączą go z umową cywilnoprawną, wykonują na raz kilka zleceń albo jedno dzieło po drugim. Gdy występują zbiegi tytułów do ubezpieczeń, przepisy rozstrzygają kiedy składki są obowiązkowe a kiedy dobrowolne.

Czytaj więcej

Zespół ludzi

Zatrudnienie cudzoziemca (cz.3) - jak rozliczyć ZUS i PIT

Polski przedsiębiorca pragnący zatrudnić w swojej firmie cudzoziemca musi liczyć się z szeregiem formalności i obowiązków z tym związanych. O kwestii prawa regulującego możliwości podjęcia pracy przez cudzoziemców pisaliśmy wcześniej. Opisaliśmy również przypadki, w których pozwolenie na pracę nie jest wymagane oraz procedurę uzyskania pozwolenia w przypadku obowiązku jego posiadania.

Czytaj więcej

Mężczyzna i kobieta przeglądają dokumenty

Zatrudnienie cudzoziemca (cz.2) - formalności prawne czyli od czego zacząć

Chcąc zatrudnić u siebie obywatela obcego państwa, w pierwszej kolejności pracodawca musi ustalić, do jakiej grupy cudzoziemców należy ta osoba z punktu widzenia dostępu do pracy na rynku polskim. Pozwolenie na pracę nie jest wymagane w kilkunastu przypadkach, które regulują m.in. umowy międzynarodowe, Traktat UE oraz ustawa z dnia 20

Czytaj więcej

Fachowcy

Zatrudnienie cudzoziemca (cz.1) - zasady i uwarunkowania prawne

Polski przedsiębiorca pragnący zatrudnić w swojej firmie cudzoziemca musi liczyć się z szeregiem formalności i obowiązków z tym związanych. Zasadniczo w kwestii sposobu zatrudnienia takie osoby dzieli się na obywateli Unii Europejskiej i osoby spoza Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

Mężczyzna na rusztowaniu

Dwa etaty u tego samego pracodawcy - podwójne obowiązki i przywileje

Dwa rodzaje pracy w jednej umowie? Choć przepisy tego nie zabraniają, to takie rozwiązanie budzi wątpliwości i może narazić firmę na dodatkowe koszty. Zasadniczo przepisy nie zabraniają zawierania dwóch umów o pracę z jednym pracownikiem. Jednak zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 13 marca 1997 r. (I PKN 43/97, OSNP

Czytaj więcej

Mężczyzna i kobiety

Zmiana metody amortyzacji środków trwałych – możliwości oraz wady i zalety

Wybór metody amortyzacji środków trwałych jest niezwykle istotny, również z powodu znacznego ograniczenia możliwości dokonywania zmian w trakcie ich użytkowania. Zasadniczo, gdy rozpoczyna się nowy rok podatkowy, przedsiębiorcy mogą podjąć decyzję o zmianach dotyczących amortyzacji środków trwałych.

Czytaj więcej

Pracownicy

Metody amortyzacji środków trwałych

Zgodnie z przepisami ustaw podatkowych przedsiębiorca ma do wyboru jedną z czterech metod amortyzacji, tj.: metodę liniową, metodę degresywną, metodę indywidualną, jednorazową amortyzację. Podstawową metodą amortyzacji środków trwałych jest metoda liniowa.

Czytaj więcej

Kalkulator i ołówek

Zasady amortyzacji środków trwałych

W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w ustawowym katalogu.

Czytaj więcej

Kalkulator i laptop

Usługi magazynowania a miejsce świadczenia i podatek VAT

Zgodnie z zasadą ogólną miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika mającego siedzibę poza RP jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Jest to istotne z punktu widzenia miejsca rozliczania podatku VAT.

Czytaj więcej

Mężczyzna pracujący na laptopie

Ministerstwo Finansów o odliczeniu VAT od paliwa zakupionego przed 1 lipca

W związku ze zmianą przepisów dotyczących likwidacji zakazu odliczania VAT od paliwa pojawiły się wątpliwości dotyczące odliczenia podatku z tytułu paliwa nabywanego przed 1 lipca 2015 r. a udokumentowanego fakturą wystawioną 1 lipca lub po tej dacie. Miło nam poinformować, iż tym razem bardzo szybko zareagowało Ministerstwo Finansów, które zakomunikowało

Czytaj więcej

Kalkulator i ręka

Zmiany w VAT – odwrotne obciążenie po 1 lipca 2015 roku

Co do zasady podatnikami VAT z tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług są podatnicy dokonujący dostaw oraz świadczący usługi. Nie jest to jednak zasada bezwzględnie obowiązująca bowiem ustawodawca przewidział przypadki gdy podatnikami z tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług są nabywcy tych towarów i usług.

Czytaj więcej

Samochód na rękach

Zmiany w odliczaniu VAT od paliwa do samochodów już od 1 lipca 2015 r.

Używanie samochodu osobowego w systemie mieszanym, czyli w stosunku do samochodów służących zarówno działalności gospodarczej, jak i celom prywatnym daje obecnie możliwość odliczenia 50% VAT od wydatków poniesionych na jego eksploatację.

Czytaj więcej

Kobieta pomaga dzieciom

Jak zatrudnić opiekunkę do dziecka - umowie uaktywniająca

Zatrudnienie niani na podstawie umowy uaktywniającej, czyli umowy zlecenia z osobą fizyczną sprawującą opiekę nad dziećmi, jest proste i korzystne finansowo zarówno dla rodziców, jak i opiekunki. Taką umowę można zawrzeć w przypadku, gdy dziecko, którym niania będzie się opiekować, ma od 20 tygodni do 3 lat (ewentualnie do 4

Czytaj więcej

Murarz

Oskładkowanie umów o dzieło zawartych z pracownikiem budowlanym – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2015 roku (sygn. akt III UK 159/14)

W trakcie kontroli ZUS przeprowadzonej w 2012 roku zakwestionowano umowy o dzieło zawarte przez jedną z firm z pracownikiem wykonującym prace budowlane. W latach 2007-2008 właściciel firmy zawarł z wykonawcą 13 miesięcznych umów o dzieło, w których wykonawca zobowiązał się do wykonania prac murarskich.

Czytaj więcej

Czarne zdjęcie

Tegoroczny Dzień Wolności Podatkowej - 11 czerwca 2015

Centrum im. Adama Smitha przygotowało po raz dwudziesty drugi raport dotyczący Dnia Wolności Podatkowej. Jest to symboliczna data, od której przestajemy przymusowo pracować na potrzeby rządu, a zaczynamy zarabiać wyłącznie dla siebie i swoich rodzin.

Czytaj więcej

Budynek Zus

Pracodawco, wystaw zaświadczenie do ZUS

Nieubłaganie zbliża się termin wystawiania przez pracodawców – zleceniodawców zaświadczeń do ZUS o przychodzie osób pobierających świadczenia lub zasiłek przedemerytalny. Obowiązek takiego rozliczenia przypada na okres po zakończeniu roku rozliczeniowego. Pracodawco, złóż zaświadczenie do ZUS.

Czytaj więcej

Laptop i strona firmy

Kiedy na fakturze nie ma kwoty VAT?

Istnieje kilka sytuacji, kiedy na wystawionej fakturze nie widnieje kwota podatku VAT, naliczana przez sprzedawcę. Sytuacje takie mają miejsce, gdy sprzedaż jest zwolniona, a więc dokonana przez podmiot zwolniony z VAT, lub gdy podmiot ten jest czynnym podatnikiem VAT, jednak świadczy usługi z niego zwolnione.

Czytaj więcej

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.