_default.jpg

Indywidualny mikrorachunek przedsiębiorcy

Indywidualny mikrorachunek przedsiębiorcy

 

Indywidualny mikrorachunek podatkowy jest to rachunek przypisany do danego podatnika lub pracodawcy (płatnika) służący do wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT), a także podatku od towarów i usług (VAT). Rozwiązanie to ma na celu uproszczenie rozliczeń i zostało przygotowane wspólnie przez Ministerstwo Finansów oraz Krajową Administrację Skarbową

Indywidualny rachunek podatkowy będzie pozwalał na dokonywanie wpłat z podatków dochodowych i VAT:

PIT (PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PPL, PIT-7, PIT-8AR, PIT-CFC)
VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12, VAT-14, VAP-1, VAI, VAT-IM, VAT-In)
CIT (CIT-6AR, CIT-6R, CIT-8, CIT-8AB, CIT-8A, CIT-8B, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-14, CIT-CFC)
Aby ustalić numer indywidualnego mikrorachunku podatkowego, należy skorzystać z dedykowanego generatora mikrorachunku podatkowego dostępnego na stronie https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego.

W celu uzyskania numeru należy podać:

·         PESEL

- jeśli jesteś osobą fizyczną:
- nie prowadzisz działalności gospodarczej
- lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT

·         NIP

- jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT
- lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne

 

Mikrorachunek podatkowy nie będzie zawierał historii wpłat.  Zaksięgowanie wpłat będzie można sprawdzić, logując się na swój profil na Portalu Podatkowym, na którym podatnik będzie miał dostęp do swoich informacji podatkowych.

Zwroty z tytułu podatków dochodowych PIT lub CIT oraz podatku od towarów i usług VAT będą odbywały się na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki bankowe wskazane w CEIDG-1 lub odpowiednio NIP-8 lub na specjalny rachunek VAT (funkcjonujący w ramach stosowania mechanizmu podzielonej płatności).