oferta.jpg

Oferta

Doradztwo podatkowe

Planowanie podatkowe jest istotnym, celowym i świadomym działaniem zmierzającym do redukcji obciążeń podatkowych w granicach prawnie dozwolonych. Doradztwo podatkowe pozwala optymalizować płacenie podatków, zachować bezpieczeństwo fiskalne, uzyskać pomoc w bieżących problemach podatkowych. Realizując umowy o doradztwo podatkowe między innymi reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami podatkowymi oraz sądami.

Księgowość

Oferujemy prowadzenie kompleksowej księgowości w formie ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych, obsługę płacową i kadrową oraz pomoc przy zakładaniu i likwidacji działalności gospodarczej, wyborze optymalnych form opodatkowania. Zajmujemy się również prowadzeniem wszystkich form księgowości uproszczonej, tj. karty podatkowej, ryczałtu ewidencyjnego oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Kadry i płace

W ramach usług rachunkowych przedsiębiorstwa mogą powierzyć nam sprawy kadrowo-płacowe swoich firm. Nasi doświadczeni pracownicy sporządzają listy wynagrodzeń, dokonują rozliczenia należności za urlop i innych naliczeń związanych z rachubą płac, prowadzą akta pracownicze oraz przygotowują rozliczenia umów cywilnych czy umów autorskich. Prowadzimy kompleksowe rozliczenia wynagrodzeń z urzędami skarbowymi, ZUS i PFRON.

Dotacje oświatowe

Doradzamy Klientom w prowadzeniu placówek oświatowych i prawidłowym rozliczaniu dotacji (subwencji) oświatowych. Przeprowadzamy audyty placówek w zakresie zgodności ich funkcjonowania z przepisami prawa oświatowego, podatkowego i administracyjnego. Dokonujemy indywidualnych interpretacji aktów prawa miejscowego oraz analizy zgodności wykorzystania dotacji oświatowych, reprezentujemy jednostki oświatowe przed organami samorządowymi. Prowadzimy obsługę prawno-finansową publicznych i niepublicznych placówek oświatowych. Nasze doświadczenie w tym zakresie jest szerokie i obejmuje różnego typu jednostki – od żłobków, poprzez przedszkola, szkoły podstawowe, aż do szkół wyższych.

Doradztwo finansowe

Nasza kancelaria może pomóc w rozpoczęciu działalności, uzyskaniu kredytu czy dofinansowania na prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej.

Nasi doświadczeni specjaliści oraz w razie potrzeb konsultanci zewnętrzni mogą przeprowadzić  audyty finansowe i podatkowe z uwzględnieniem specyfiki danego rodzaju działalności gospodarczej. Badaniem można objąć wybrany obszar analizy finansowej takiej jak rentowność, płynność finansową czy kalkulacje kosztów, czy też zagadnienia podatkowego rozliczenia firmy.

Każda firma zlecająca taką usługę otrzyma pisemny raport, prezentujący w sposób szczegółowy wyniki dokonanej analizy finansowej, zidentyfikowane mocne i słabe strony prowadzonej działalności oraz stwierdzone zagrożenia, nieprawidłowości i zalecany sposób ich usunięcia.

Usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na stałą obsługę BHP. Dzięki pakietowi uzyskujecie Państwo możliwość konsultacji ze specjalistą ds. BHP, stałą kontrolę nad ważnością szkoleń pracowników, terminowe przeprowadzanie szkoleń wstępnych oraz okresowych, szkolenia pracodawców i osób kierujących pracownikami w zamian za comiesięczne wynagrodzenie w wysokości ustalonej stosownie do ilości zatrudnionych pracowników - kliknij po szczegóły

Wirtualne biuro

Zapraszamy do skorzystania z usługi jaką jest wirtualne biuro, które stanowi doskonałe rozwiązanie dla nowych przedsiębiorców, nowopowstających oddziałów czy firm już istniejących.
Klientom oferujemy możliwość rejestracji działalności pod naszym adresem i posługiwanie się nim w kontaktach biznesowych oraz sprawach urzędowych.
W zależności od Państwa potrzeb, nasza oferta podzielona jest na trzy pakiety z możliwością indywidualnego dopasowania na każdym etapie działalności firmy - kliknij po szczegóły

Pozostałe usługi

Pomagamy przy zakładaniu oraz likwidacji działalności gospodarczej, doradzamy w wyborze najkorzystniejszej formy organizacyjnej, formy opodatkowania, organizacji księgowości, tworzeniu planu kont i opracowanie polityki rachunkowości.

Ponadto, przygotowujemy sprawozdania finansowe, sporządzamy zeznania i deklaracje podatkowe, rozliczenia dewizowe (eksport-import, deklaracje Intrastat, WNT, WDT). Obsługujemy również rozliczenia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizujemy sprawozdawczość z Głównym Urzędem Statystycznym oraz Narodowym Bankiem Polskim.

W ramach doradztwa prawnego i personalnego reprezentujemy przedsiębiorców przed organami administracji publicznej, w tym również w czasie postępowań kontrolnych (przyjęcie urzędników państwowych w kancelarii podczas kontroli).

PULPIT MENADŻERA

Program umożliwia zdalny dostęp do danych swojej firmy, które zapisane są na serwerze Kancelarii Doradztwa Podatkowego Legis. Dzięki tej usłudze będzie można sprawnie uzyskać dostęp do bieżących danych finansowych firmy.

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE

Dzięki programowi ANALIZY, który będzie kompatybilny z programem księgowym COMARCH, kadra zarządzająca będzie miała możliwość efektywniejszego zarządzania, uzyskiwania dodatkowych informacji, wskaźników ekonomicznych takich jak zysk czy rentowność.

USŁUGA KONSULTACYJNA W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI SKOMPUTERYZOWANEJ

Obecność wykwalifikowanego konsultanta rachunkowości skomputeryzowanej ułatwia zarządzanie rachunkowością firmy.

UTWORZENIE STANOWISKA OBSŁUGI KLIENTA

Poprzez utworzenie stanowiska obsługi klienta w siedzibie naszej firmy, stwarzamy naszym klientom możliwość samodzielnego zarządzania własną rachunkowością.

WARSZTATY i SZKOLENIA

Przeprowadzamy warsztaty i szkolenia w zakresie korzystania ze stanowisk komputerowych oraz nowych usług on-line

USLUGI UDOSKONALONE W RAMACH PROJKETU:

Porady on-line stworzone jako zakładka na stronie internetowej umożliwiają szybkie i łatwe uzyskanie porady bez wychodzenia z domu. Dotychczasowa obsługa prowadzenia ksiąg rachunkowych rozszerzona o dodatkowe moduły Comarch, w tym obsługę walutową poprzez program Księga Handlowa Plus.