Nasza kancelaria

Kancelaria Legis to zespół licencjonowanych doradców podatkowych, księgowych oraz prawnicy. Oferując swoim klientom kompleksową usługę ponosimy za nią pełną odpowiedzialność.

Silna i stabilna pozycja na rynku jaką wypracowaliśmy sumienną i rzetelną pracą poparta jest licznymi bardzo dobrymi referencjami.

Podatek u źródła od odsetek spłacanych z tytułu udzielonej pożyczki udziałowcowi zagranicznemu

Podatek u źródła od odsetek spłacanych z tytułu udzielonej pożyczki udziałowcowi zagranicznemu

Podatek u źródła od odsetek spłacanych z tytułu udzielonej pożyczki udziałowcowi zagranicznemu   W zasadzie odsetki wypłacane zagranicznym pożyczkodawcom opodatkowane są podatkiem u źródła. Zryczałtowany podatek dochodowy od takich przychodów wynosi, co do zasady, 20%. Jednocześnie po spełnieniu określonych warunków może okazać się, że nie wystąpi obowiązek poboru podatku u...
Koszty odsetek od udzielonej przez udziałowca pożyczki

Koszty odsetek od udzielonej przez udziałowca pożyczki

Koszty odsetek od udzielonej przez udziałowca pożyczki   Z uwagi na fakt, iż umowa o udzielenie pożyczki zawierana jest pomiędzy podmiotami powiązanymi istotne jest prawidłowe określenie warunków, na podstawie których jest ona udzielana. Przy ustalaniu wysokości odsetek warto skorzystać z „rekomendacji” określonych w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych...
Udzielenie pożyczki spółce z o o przez udziałowca – oprocentowanie pożyczki

Udzielenie pożyczki spółce z o o przez udziałowca – oprocentowanie pożyczki

Udzielenie pożyczki spółce z o o przez udziałowca – oprocentowanie pożyczki   Udzielenie pożyczki przez udziałowca jest dla spółki obojętne podatkowo ponieważ pożyczka jako taka nie stanowi przysporzenia majątkowego i nie jest podstawą do opodatkowania żadnym podatkiem, w tym podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Istotnym dla stron jest natomiast określenie oprocentowania...
SLIM VAT – czyli tzw. uproszczenia w VAT

SLIM VAT – czyli tzw. uproszczenia w VAT

SLIM VAT – czyli tzw. uproszczenia w VAT  27 listopada 2020 r. Sejm uchwalił tzw. pakiet SLIM VAT dotyczący uproszczeń w zakresie VAT. Przepisy weszły w życie 1 stycznia 2021 roku. Założenia pakietu są następujące: uproszczeń przy korektach faktur - brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus (po...