Nasza kancelaria

Kancelaria Legis to zespół licencjonowanych doradców podatkowych, księgowych oraz prawnicy. Oferując swoim klientom kompleksową usługę ponosimy za nią pełną odpowiedzialność.

Silna i stabilna pozycja na rynku jaką wypracowaliśmy sumienną i rzetelną pracą poparta jest licznymi bardzo dobrymi referencjami.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek: ·        ...
Danina solidarnościowa – nowy podatek od stycznia 2019 roku

Danina solidarnościowa – nowy podatek od stycznia 2019 roku

Danina solidarnościowa – nowy podatek od stycznia 2019 roku Obowiązek zapłaty daniny solidarnościowej dotyczy osób fizycznych, które uzyskują dochody (przychód minus koszty) podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w: 27 ust. 1, 9 i 9a ustawy PIT, dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej (np. z pracy,...
Indywidualny mikrorachunek przedsiębiorcy

Indywidualny mikrorachunek przedsiębiorcy

Indywidualny mikrorachunek przedsiębiorcy   Indywidualny mikrorachunek podatkowy jest to rachunek przypisany do danego podatnika lub pracodawcy (płatnika) służący do wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT), a także podatku od towarów i usług (VAT). Rozwiązanie to ma na celu uproszczenie rozliczeń i zostało przygotowane...
Obowiązek stosowania stawki godzinowej na umowach zlecenia.

Obowiązek stosowania stawki godzinowej na umowach zlecenia.

Obowiązek stosowania stawki godzinowej na umowach zlecenia.   Zgodnie obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. art. 8a ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w przypadku umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego - tj. umów zlecenia oraz o świadczenie...