Nasza kancelaria

Kancelaria Legis to zespół licencjonowanych doradców podatkowych, księgowych oraz prawnicy. Oferując swoim klientom kompleksową usługę ponosimy za nią pełną odpowiedzialność.

Silna i stabilna pozycja na rynku jaką wypracowaliśmy sumienną i rzetelną pracą poparta jest licznymi bardzo dobrymi referencjami.

E- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach przez biznes.gov.pl

E- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach przez biznes.gov.pl

E- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach przez biznes.gov.pl   Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronach Ministerstwa Finansów  podatnicy mają możliwość uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami w formie elektronicznej. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Ministerstwem Finansów uruchomiło internetową usługę umożliwiającą złożenie wniosku oraz uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w...
Zatrudnianie nauczycieli od 1 września 2018 roku

Zatrudnianie nauczycieli od 1 września 2018 roku

Zatrudnianie nauczycieli od 1 września 2018 roku                      Od dnia 1 września 2018 r. będzie obowiązywał dodany art. 10a ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela o treści „W przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 (czyli w...
Sankcje za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie

Sankcje za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie

W przypadku niezłożenia sprawozdania finansowego kierownikowi jednostki grozi podwójna odpowiedzialność karna. Po pierwsze za niezłożenie sprawozdania do sądu rejestrowego, a po drugie za nieprzekazanie go do właściwego urzędu skarbowego.   Kierownikiem jednostki w rozumieniu przepisów jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członkowie tego...
JPK na żądanie organów kontrolujących - zmiany od 1 lipca 2018 roku

JPK na żądanie organów kontrolujących - zmiany od 1 lipca 2018 roku

JPK na żądanie organów kontrolujących - zmiany od 1 lipca 2018 roku   Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy czynni podatnicy Vat zostali objęci obowiązkiem comiesięcznego składania deklaracji w postaci plików JPK_VAT. Obowiązek ten realizowany jest przed księgowych i/lub podmioty, którym zlecono prowadzenie ksiąg. Od 1 lipca pojawiają się dodatkowo obowiązki...