ZADZWOŃ

 Telefon 58 358 81 01

NAPISZ

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zmiany w podatku ryczałtowym w 2021 roku

Mężczyzna trzumający podatekOd 1 stycznia 2021 roku wprowadzone są istotne zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

 • podniesienie limitu przychodów dającego możliwość wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz limitu przychodów uprawniającego do kwartalnych wpłat ryczałtu, - likwidacji większości przypadków, w których określona działalność wyłącza możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, biorąc pod uwagę również zmianę definicji wolnego zawodu,
 • obniżenie niektórych stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • ujednolicenie wysokości ryczałtu dla większości usług najmu i usług związanych z zakwaterowaniem,
 • likwidacja wyłączenia z opodatkowania kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka,
 • dopuszczenie czasowego zwiększenia stanu zatrudnienia przez przedsiębiorców opłacających kartę podatkową.

Podniesienie limitu przychodów dającego możliwość wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz likwidacja większości przypadków, w których określona działalność wyłącza możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

W wyniku nowelizacji nastąpi poszerzenie katalogu wolnych zawodów o:

 • adwokatów,
 • notariuszy,
 • radców prawnych,
 • architektów,
 • inżynierów budownictwa,
 • rzeczoznawców budowlanych,
 • biegłych rewidentów,
 • księgowych,
 • agentów ubezpieczeniowych,
 • agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające,
 • brokerów reasekuracyjnych,
 • brokerów ubezpieczeniowych,
 • doradców podatkowych,
 • doradców restrukturyzacyjnych,
 • maklerów papierów wartościowych,
 • doradców inwestycyjnych,
 • agentów firm inwestycyjnych,
 • rzeczników patentowych,
 • psychologów,
 • fizjoterapeutów

Kluczową zmianą jest uznanie za wolny zawód działalności wykonywanej na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. W dotychczasowym stanie prawnym wykonywanie działalności na rzecz tych podmiotów wykluczało kwalifikację tej działalności jako wolny zawód.

Uchylono załącznik numer 2 do ustawy (w załączeniu) umożliwiając podmiotom tam wskazanym możliwość opodatkowania przychodów ryczałtem.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli też opłacać podatnicy, którzy w poprzednim roku prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki, z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej, lub za część roku były opodatkowane w formie karty podatkowej i za część roku na ogólnych zasadach, a łączne przychody w tym poprzednim roku nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro. Warto przypomnieć, że dotychczasowy limit to 250 000 euro.

Obniżenie niektórych stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem przepisów ustawy opodatkowanie polegało na stosowaniu 7 stawek ryczałtu dla poszczególnych przychodów, tj.: 20%, 17%, 12,5%, 8,5%, 5,5%, 3% oraz 2%.

W wyniku nowelizacji wprowadzono stawkę 17% dla przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów (zamiast dotychczasowej stawki 20%).

Co do zasady według stawki 15% opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług, które dotychczas w większości opodatkowane były stawką 17% (np. wiele usług informatycznych), jak również ze świadczenia większości usług, które dotychczas wymienione były w załączniku nr 2, np.: prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów.

Z kolei według nowej stawki 10% opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1). Świadczenie tych usług dotychczas wyłączało opodatkowanie ryczałtem.

Według dwóch stawek, czyli 8,5% oraz 12,5% od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł, opodatkowane będą w większości przypadków przychody związane z wynajmem oraz zakwaterowaniem.

Jednolita stawka 8,5% znajdzie zwykle zastosowanie dla tych samych przychodów, co dotychczas. Dodatkowo, do tej grupy przychodów włączone zostały wszystkie przychody ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów (przed nowelizacją stawka ta dotyczy tylko przychodów ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego; pozostałe usługi z działu 85 PKWiU były wymienione w załączniku nr 2 do ustawy) oraz wszystkie przychody związane z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91) - dotychczas były to tylko przychody ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1).Pozostałe usługi z działu 91 PKWiU wymienione były w załączniku nr 2 do ustawy.

Dodatkowo utrzymano zasadę, że wg stawki 8,5% będą opodatkowane przychody ze świadczenia usług, które nie zostały przyporządkowane do innych stawek ryczałtu. Z kolei regulacje dotyczące przychodów, które dotychczas opodatkowane były według stawki 5,5%, 3% lub 2% pozostają bez zmian.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.