ZADZWOŃ

 Telefon 58 358 81 01

NAPISZ

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zatrudnienie cudzoziemca (cz.1) - zasady i uwarunkowania prawne

FachowcyPolski przedsiębiorca pragnący zatrudnić w swojej firmie cudzoziemca musi liczyć się z szeregiem formalności i obowiązków z tym związanych.

Zasadniczo w kwestii sposobu zatrudnienia takie osoby dzieli się na obywateli Unii Europejskiej i osoby spoza Unii Europejskiej. Równie ważna jak obywatelstwo cudzoziemca jest jego sytuacja prawna bowiem wyróżnia się różne grupy cudzoziemców, dla których w sposób odmienny kształtuje się prawo do legalnego pobytu i podjęcia pracy w Polsce. Możliwość zatrudniania obywateli poszczególnych państw modyfikują umowy międzynarodowe lub inne porozumienia międzypaństwowe.

Zgodnie z Traktatem Ustanawiającym Wspólnotę Europejską jako swobodny przepływ pracowników określa się brak wszelkiej dyskryminacji wobec pracowników państw członkowskich. Obywatele UE nie muszą posiadać pozwolenia na pracę, aby móc pracować w Polsce.

Zdecydowanie trudniej jest w przypadku cudzoziemców spoza UE. Takie osoby muszą mieć ważną wizę lub inny dokument, który będzie ich uprawniać do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także mogą wykonywać jedynie tę pracę, którą wskazano im w zezwoleniu. Zasady zatrudnienia cudzoziemców w Polsce określa wiele przepisów. W zależności od kraju pochodzenia cudzoziemca oraz jego statusu procedura legalnego zatrudnienia takiej osoby będzie bardziej lub mniej skomplikowana.

Podstawowym polskim aktem prawnym zawierającym regulacje dotyczące zatrudnienia cudzoziemców na terytorium naszego kraju jest ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 ze zm.).

Ustawa ta definiuje m.in. legalne pojęcie cudzoziemca, czyli osoby niemającej obywatelstwa polskiego oraz wykonywanie pracy przez cudzoziemca przez co rozumie się zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych, które uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym lub są spółkami kapitałowymi w organizacji. Zgodnie z treścią ustawy zatrudnienie to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą. Inna praca zarobkowa zaś to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na mocy umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, zlecenia, o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.

Warto również zaznaczyć, iż poza obywatelami UE jest grupa uprzywilejowanych cudzoziemców, którzy nie muszą uzyskiwać zezwolenia na pracę. Mogą legalnie podejmować zatrudnienie w Polsce przez sam szczególny status pobytu u nas lub kraj pochodzenia. Do tej grupy zalicza się m.in. cudzoziemców którzy mają status uchodźcy nadany w Polsce, udzielono im u nas ochrony uzupełniającej lub mają zezwolenie na osiedlenie się w Polsce. Lista uprzywilejowanych jest dłuższa i należą do niej również obywatele Białorusi, Rosji lub Ukrainy, ale okres zatrudnienia nie może być dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu roku a dokumentem, który jest podstawą i pobytu i zatrudnienia jest wiza z prawem do pracy.

Zobacz również: Zatrudnienie cudzoziemca (cz.2) – formalności prawne czyli od czego zacząć

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.