ZADZWOŃ

 Telefon 58 358 81 01

NAPISZ

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wypłaty wynagrodzenia z umowy zlecenia

03.09.2021

Zgodnie z art. 734 ustawy z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Ani w tym przepisie, ani w kolejnych nie ma jednak żadnych konkretnych zapisów co do treści samej umowy. Tym samym strony umowy zlecenia mogą niemal dowolnie kształtować jej postanowienia. Możliwe jest zatem wskazanie, że wynagrodzenie będzie wypłacane co miesiąc w określonej kwocie, bez względu na ilość wykonanych usług.

Jak wynika z regulacji zawartych w ustawie z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wynagrodzenie należne za każdą godzinę wykonywania umowy zlecenia nie może być niższe od obowiązującej stawki minimalnej, która w 2021 r. wynosi 18,30 zł. Wynagrodzenie to może zostać określone w kwocie miesięcznej, z zastrzeżeniem jednak, że gdyby po podzieleniu przez liczbę godzin wykonywania zlecenia okazało się ono niższe niż 18,30 zł, zleceniobiorcy trzeba wypłacić kwotę będącą iloczynem 18,30 zł i liczby godzin pracy zleconej. Sposób potwierdzania liczby godzin poświęconych na realizację zlecenia strony powinny określić w umowie. Jeżeli umowa pomija tę kwestię, to przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia. Ponieważ przepisy nie wskazują wzoru takiej informacji przyjmuje się, że może to być dzienne, tygodniowe, czy miesięczne zestawienie liczby przepracowanych godzin potwierdzane w uzgodnionych wcześniej cyklach czasowych przez obie strony umowy. Zgodnie z przepisami ustawy, w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się co najmniej raz w miesiącu. Informacja o liczbie godzin poświęconych na realizację umowy powinna zatem obejmować okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc.

Należy przyjąć, że wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej na okres dłuższy niż 1 miesiąc trzeba wypłacić niezwłocznie po ustaleniu jego wysokości. Obowiązek dokonania wypłaty w tym terminie dotyczy jednak wyłącznie wynagrodzenia ustalonego według stawki minimalnej. Tym samym, kwoty przekraczające za dany miesiąc iloczyn tej stawki i liczby godzin wykonywania zlecenia mogą być wypłacone w późniejszym terminie.

Ustawowy obowiązek wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zlecenia raz w miesiącu dotyczy zatem tej części wynagrodzenia, która została obliczona jako iloczyn minimalnej stawki godzinowej i ilości godzin przepracowanych w miesiącu, nadwyżka ponad tą kwotę może zostać wypłacona w dowolnym ustalonym przez strony terminie.

Przepisy nie wprowadzają ograniczenia na podstawie którego nie jest możliwa wypłata wynagrodzenia za dany miesiąc w następnym miesiącu. Jest to tym bardziej uzasadnione, że bardzo często ustalenie wysokości wynagrodzenia za dany miesiąc jest możliwe dopiero po jego zakończeniu.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.