ZADZWOŃ

 Telefon 58 358 81 01

NAPISZ

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Usługi najmu krótkoterminowego a kasa fiskalna

Paczki na wózkach

Co do zasady, sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega ewidencji w kasie rejestrującej. Od tej zasady przewidziano wyjątki, które określone są w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zwolnienia te mają zarówno charakter przedmiotowy, czyli dotyczą ściśle określonych czynności (wymienionych w załączniku do ww. rozporządzenia), jak i podmiotowy (ze względu na wysokość obrotów) i wtedy dotyczą całej działalności podatnika.

W myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia, w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r. bez względu na wysokość obrotu - zwolniona z rejestracji w kasie jest sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

Pod poszczególnymi pozycjami tego załącznika wymieniono niektóre usługi związane z zakwaterowaniem, tj.:

- w poz. 18 wymieniono sklasyfikowane w PKWiU ex 55.10.10.0 "Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe - dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci",

- w poz. 19 wymieniono "Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi - dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci" (PKWiU ex 55.20.19.0),
- w poz. 20 znajdują się "Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem z wyłączeniem PKWiU 55.90.13.0 - dotyczy wyłącznie: usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych" – jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą,

- w poz. 25 znajdują się wymienione w PKWiU ex 68.20.1 "Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" - jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą lub świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła,

- w pozycji 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień wskazane jest ogólne zwolnienie (bez określenia rodzaju świadczonych usług), z którego można skorzystać pod warunkiem, że zapłata za wykonaną czynność musi być dokonana za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem). Jednocześnie z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie musi wynikać, jakiej konkretnej czynności ona dotyczyła.

Zatem kluczową kwestią dla zastosowania zwolnienia z obowiązku sprzedaży przy zastosowaniu kasy jest ustalenie, czy świadczone usługi mieszczą się w jednym z grupowań PKWiU wskazanym w załączniku do rozporządzenia. W tym miejscu należy podkreślić, że to podatnik jest obowiązany do samodzielnego zaklasyfikowania usługi do odpowiedniego symbolu PKWiU i na nim ciąży odpowiedzialność za prawidłową klasyfikację. Jeżeli zakres świadczonych przez niego usług nie klasyfikuje się do wskazanych kodów PKWiU może skorzystać ze zwolnienia związanego ze stosowaniem wyłącznie obrotu bezgotówkowego na warunkach określonych w rozporządzeniu. Trzeba jednak pamiętać, że wystarczy choć raz przyjąć zapłatę w formie gotówkowej, aby stracić prawo do skorzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania. W tej sytuacji podatnikowi pozostanie zatem jedynie zwolnienie podmiotowe z ewidencjonowania.

 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.