ZADZWOŃ

 Telefon 58 358 81 01

NAPISZ

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SLIM VAT – czyli tzw. uproszczenia w VAT

Kostki Vat27 listopada 2020 r. Sejm uchwalił tzw. pakiet SLIM VAT dotyczący uproszczeń w zakresie VAT. Przepisy weszły w życie 1 stycznia 2021 roku.

Założenia pakietu są następujące:

uproszczeń przy korektach faktur - brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus (po spełnieniu wskazanego poniżej warunku),
ułatwień dla eksporterów- wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 na 6 m-cy,
możliwości stosowania spójnych kursów walut,
doprecyzowania przepisów w zakresie odliczenia VAT w przypadku nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży
wydłużenia terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco, łącznie do 4 okresów, przy rozliczeniach miesięcznych
podwyższenia wartości dla tzw. prezentów o małej wartości do 20 zł
Uproszczenia przy korektach faktur

SLIM VAT zakłada odejście od otrzymania potwierdzenia odebrania korekty przez nabywcę towarów lub usług. Podatnik w przypadku faktur korygujących in minus dokona obniżenia podstawy opodatkowania i VAT pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji będzie wynikało, że dokonał uzgodnienia ze swoim kontrahentem warunków tej transakcji.

Jednocześnie, doprecyzowano przepisy dotyczącego rozliczania faktur korygujących zwiększających cenę. Rozwiązanie potwierdza dotychczasową praktykę, zgodnie z którą w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

Ułatwienia dla eksporterów

W obecnym stanie prawnym podatnik ma prawo zastosować stawkę 0% do zaliczki eksportowej pod warunkiem, że w ciągu 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym otrzymał zaliczkę nastąpi sprzedaż eksportowa i jednocześnie sprzedawca otrzyma dokument IE 599 przed złożeniem deklaracji. W przypadku braku IE 599 w owym terminie obowiązany jest on skorygować deklarację za miesiąc otrzymania zaliczki stosując stawkę krajową. W miesiącu dokonania eksportu i otrzymania dokumentu IE 599 należy skorygować tę zaliczkę ze stawką krajową i całą sprzedaż eksportową wykazać ze stawką 0%.

Na mocy zmian ustawy wydłużono termin z 2 do 6 miesięcy.

Możliwości stosowania spójnych kursy walut

Spójne kursy walut - dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania o możliwości stosowania do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej przeliczania na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania dla danej transakcji (po wyborze opcji podatnik jest obowiązany do jej stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy licząc od początku miesiąca, w którym ją wybrał),

Doprecyzowanie przepisów w zakresie odliczenia VAT w przypadku nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży

Kwestią sporną był brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu dalszej odsprzedaży. Na mocy nowych przepisów będzie możliwość odliczenia podatku naliczonego od usług noclegowych, pod warunkiem, że zakup usługi noclegowej służy dalszej odsprzedaży.

Wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco, łącznie do 4 okresów, przy rozliczeniach miesięcznych

Wydłużeniu ulegnie termin do odliczenia VAT naliczonego łącznie do 4 okresów rozliczeniowych. W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie rozwiązanie pozostaje bez zmian, co oznacza, że mogą odliczyć "na bieżąco" VAT naliczony w okresie rozliczeniowym, w którym nabywają to prawo lub w 2 następnych okresach rozliczeniowych.

Podwyższenie wartości dla tzw. prezentów o małej wartości do 20 zł

Do końca 2020 roku w przypadku przekazania prezentów o wartości do 10 zł, podatnik nie ma obowiązku prowadzić żadnej dodatkowej ewidencji. Nie jest również zobowiązany do opodatkowania takiej transakcji. SLIM VAT od 1 stycznia 2021 dokonuje zmiany wartości prezentu o małej wartości z 10 zł do 20 zł. Ministerstwo Finansów chce dostosować wartość prezentów do obecnie panujących warunków ekonomicznych:)

Tytułem podsumowania ułatwień - SLIM VAT to pakiet rozwiązań nakierowanych na uproszczenia dla przedsiębiorców. Nazwa jest akronimem, który oznacza podatek nowoczesny, prosty w obsłudze, dostosowany do lokalnej specyfiki państwa, w którym funkcjonuje. Zakłada usprawnienia przede wszystkim w zakresie wydłużenia terminów do rozliczania podatku naliczonego z trzech do czterech miesięcy. Bierze pod uwagę specyfikę wywozu towarów przy eksporcie, a co za tym idzie wydłuża czas na wywóz towarów do pół roku od otrzymania zaliczki, co ma znacznie poprawić sytuację eksporterów. Zmiany są nastawione przede wszystkim na ujednolicenie i uproszczenie rozliczeń.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.