ZADZWOŃ

 Telefon 58 358 81 01

NAPISZ

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA – NOWA SPÓŁKA.

Mężczyzna i schemat

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych, wprowadza nowy typ spółki kapitałowej – Prostą Spółkę Akcyjną (P.S.A.). Wprowadzane zmiany są częścią pakietu ułatwień dla przedsiębiorców. W pierwotnym brzmieniu ustawy, przepisy dotyczące Prostej Spółki Akcyjnej miały wejść w życie 1 marca 2020 roku, niestety termin ten został przełożony na 1 marca 2021 roku – ostatecznie przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 roku, przyczyną przesunięcia są przedłużające się prace nad nową platformą eKRS, przez którą będzie można zarejestrować P.S.A.

Obecnie w obrocie funkcjonują spółki osobowe: jawna, komandytowa i komandytowo- akcyjna oraz dwie spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z uwagi na ograniczenie odpowiedzialności wspólnika (spółka samodzielnie odpowiada za swoje zobowiązania) i stosunkowo niski kapitał zakładowy (5 000 zł). Spółka Akcyjna natomiast jest najbardziej złożoną spółką prawa handlowego- wszelkie uchwały walnego zgromadzenia muszą być zawarte w protokole, który sporządza notariusz, roczne sprawozdanie finansowe obowiązkowo podlega badaniu przez biegłego rewidenta, a minimalny kapitał zakładowy wynosi co najmniej 100 000 zł. Prosta Spółka Akcyjna ma być nowoczesną forma spółki kapitałowej, szczególnie dedykowaną prowadzeniu działalności w obszarze nowych technologii, gdzie kapitał jest równie cenny co wiedza i doświadczenie osobiste. Jej struktura ma zapewniać większą swobodę działania i elastyczność.

Podstawowe założenia prostej spółki akcyjnej:

  • w miejsce kapitału zakładowego – kapitał akcyjny, który jest kapitałem własnym spółki o minimalnej wartości 1 zł. Wysokości tego wkładu nie wskazuje się w umowie spółki, tym samym jego podwyższenie czy obniżenie nie implikuje sformalizowanego trybu zmiany umowy spółki jak w przypadku spółki z o. o.;
  • obowiązek zasilenia kapitału akcyjnego na pokrycie przyszłych strat odpisami z zysku. Ta obowiązkowa rezerwa tworzona jest z zysku spółki, za dany rok obrotowy i stanowi równowartość 8% (w przypadku gdy kapitał akcyjny osiągnie wartość równą 5% sumy zobowiązań obowiązek zostaje zniesiony);
  • tylko jeden obowiązkowy organ – zarząd albo rada dyrektorów;
  • możliwość założenia spółki w trybie elektronicznym – za pomocą systemu S24;
  • możliwość podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Udział w podejmowaniu uchwał osób, które nie są fizycznie obecne w miejscu posiedzenia, w ramach wideo- lub telekonferencji, możliwy jest niezależnie od tego, czy zostało to wyraźnie przewidziane w umowie spółki;
  • liczba akcji i pozycja w spółce nie musi być zależna od tego, kto ile środków wniósł do spółki. Akcje w spółce akcyjnej nie posiadają wartości nominalnej i nie stanowią części kapitału akcyjnego, co oznacza że ich wartość określana jest kwotą za jaką akcjonariusz obejmuje daną akcję. Spółka będzie mogła emitować akcje nieme (bez prawa głosu) oraz akcje uprzywilejowane;
  • wkładem niepieniężnym na pokrycie akcji może być wkład w postaci świadczenia pracy albo usług (w sp. z o. o. i S. A niedopuszczalne);
  • uproszczona likwidacja – możliwość przejęcia całego majątku spółki przez wskazanego akcjonariusza (z obowiązkiem zaspokojenia wierzycieli i pozostałych akcjonariuszy);

Mimo, że Prosta Spółka Akcyjna powstała z myślą o młodych innowacyjnych przedsiębiorstwach, to będą mogli skorzystać z tych rozwiązań również ci, którzy dotychczas mieli obawy przed formalizowaniem swoich biznesów w formie dostępnych do tej pory typów spółek. Wprowadzenie o wiele bardziej elastycznych i przyjaznych zasad założenia i prowadzenia nowego typu spółki zasługuje na uznanie, minusem jest jednak ilość przepisów regulujących nowy typ spółki – jest ich ponad 130. Mając powyższe na względzie, czas pokaże czy będzie to tak atrakcyjne rozwiązanie jak przedstawia to ustawodawca.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.