ZADZWOŃ

 Telefon 58 358 81 01

NAPISZ

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA A PODATKI

Mężczyźni ciągną pieniądzeProsta Spółka Akcyjna, będzie trzecim typem spółki kapitałowej zaraz obok spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. W związku z tym z chwilą wpisu do rejestru uzyska osobowość prawną. Dla przychodów uzyskanych przez Prostą Spółkę Akcyjną zastosowanie będą miały przepisy Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2020.1406 t.j. z dnia 2020.08.18). Opodatkowanie jej dochodów nie będzie się różniło od dotychczasowych dotyczących innych spółek kapitałowych.

Będą miały zastosowanie dwie stawki podatku:

  • 19%
  • 9% - podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych - w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

* z wyjątkami


Niestety Prostą Spółkę Akcyjną obejmie również tzw. podwójne opodatkowanie – co oznacza, że tak jak w przypadku innych spółek kapitałowych, opodatkowane są dochody na poziomie spółki wg. stawek wskazanych wyżej a dalej, przy wypłacie zysku wspólnikom. Dywidenda i wydatki poniesione przez Spółkę w związku z wypłatą dywidendy, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, takie stanowisko potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 1 lipca 2015 roku (sygn. akt: II FSK 1447/13).

Proste Spółki Akcyjne będą mogły skorzystać z ulgi podatkowej IP Box (Innovation Box).

W celu ewidencji zdarzeń gospodarczych, ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.(Dz.U.2021.217 t.j. z dnia 2021.02.01) został nałożony na Prostą Spółkę Akcyjną obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (tzw. pełna księgowość).

Istotną kwestią jest badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Takie badanie jest obowiązkowe dla spółek akcyjnych – które to są wprost wskazane w katalogu umieszczonym w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.(Dz.U.2021.217 t.j. z dnia 2021.02.01)

Obowiązek taki mają również pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa, z następujących warunków:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Reasumując dla spółki akcyjnej badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta jest zawsze obowiązkowe, natomiast dla Prostej Spółki Akcyjnej przy przekroczeniu (dwóch) wyżej wymienionych limitów.

Razem ze zmianami w kodeksie spółek handlowych wprowadzających Prostą Spółkę Akcyjną zostanie zmieniona ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, w której to wskazano, że jeżeli akcjonariusz obejmie akcje za pracę lub usługi to uznany będzie za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność (tak jak jest obecnie w przypadku jednoosobowych spółek z o. o., spółek jawnych czy komandytowych) i tym samym będzie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym od dnia rozpoczęcia świadczenia tej pracy (lub usług) do ich zakończenia.

Pozostali wspólnicy prostej spółki akcyjnej nie będą podlegali obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.