ZADZWOŃ

 Telefon 58 358 81 01

NAPISZ

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polski Ład – istotne zmiany przesunięte na 2023 rok

21.12.2021

Nowelizacja ustaw tzw. Polski Ład zawiera szereg zmian, które ostatecznie wejdą w życie w styczniu 2023 roku. Mamy zatem rok na przygotowanie się do nich.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

  • brak możliwości amortyzacji nieruchomości mieszkalnych. Zmiana dotyczy wszystkich podatników prowadzących działalność gospodarczą i opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych i podatkiem dochodowym od osób prawnych. Budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej zostaną zdjęte z ewidencji środków trwałych z końcem 2022 roku. Podatnicy stracą koszty uzyskania przychodów z tytułu amortyzacji ww nieruchomości.
    W 2022 roku można kontynuować amortyzację powyższych nieruchomości nabytych lub wytworzonych przed dniem 01.01.2022 roku.
  • brak możliwości wyboru opodatkowania najmu prywatnego na zasadach ogólnych – pozostanie wyłącznie opodatkowanie w formie ryczałtu, ryczałt dla przychodów z tego tytułu nie ulegnie zmianie i będzie wynosił 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł. W 2022 roku można opodatkować najem na zasadach ogólnych, jednak wyłącznie dla nieruchomości nabytych lub wytworzonych przed dniem 01.01.2022 roku.
  • brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów poniesionych przez podatnika będącego spółką w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany z tą spółką lub ze wspólnikiem (akcjonariuszem) tej spółki, jeżeli poniesienie tego kosztu stanowi ukrytą dywidendę, z zastrzeżeniem, o którym mowa w przepisie,

Koszty stanowią ukrytą dywidendę, jeżeli:

  1. wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku lub
  2. racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany w rozumieniu z podatnikiem, lub
  3. koszty te obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika (akcjonariusza) lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem (akcjonariuszem) przed utworzeniem podatnika.

Jednocześnie poniesione koszty nie stanowią ukrytej dywidendy, którą należy wyłączyć z kosztów uzyskania przepisów (w zakresie powyżej wymienionych w pkt. 2 i 3) w przypadku, gdy suma poniesionych w roku podatkowym przez podatnika kosztów stanowiących ukrytą dywidendę na podstawie tych przepisów, jest niższa niż kwota zysku brutto w rozumieniu przepisów o rachunkowości, uzyskanego w roku obrotowym, w którym koszty te zostały uwzględnione w wyniku finansowym podatnika.

  • obowiązek prowadzenia ewidencji księgowych oraz ewidencji środków trwałych wyłącznie w formie elektronicznej,
  • obowiązek przesyłania ksiąg rachunkowych do urzędu skarbowego. Ma on dotyczyć zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i osób prawnych.

Osoby fizyczne mają przesyłać księgi rachunkowe co miesiąc lub kwartał, a także po zakończeniu roku podatkowego. Osoby prawne będą przekazywać księgi rachunkowe raz w roku.
Podatnicy PIT i podatku zryczałtowanego będą dodatkowo musieli przesłać także ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.