ZADZWOŃ

 Telefon 58 358 81 01

NAPISZ

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podmioty uprawnione do 9 proc. podatku CIT – zmiana sposobu obliczania limitów obrotu

Kostki rokPodmioty uprawnione do 9 proc. podatku CIT – zmiana sposobu obliczania limitów obrotu


Wprowadzone od 1 stycznia 2019 roku obniżenie stawki CIT może stać się pułapką dla wielu przedsiębiorców. Poniżej przedstawiamy krótką analizę przepisów obowiązujących do końca ubiegłego roku oraz przepisów obecnie obowiązujących.

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowa obniżona stawka podatku CIT. Warto przypomnieć, iż w 2018 roku obniżona stawka wynosiła 15%, obecnie jest to 9%. Wraz ze zmianą stawki zmieniły się warunki, po spełnieniu których podmiot może z niej skorzystać. Zmiana spowodowała, iż wiele Spółek w bieżącym roku zapłaci wyższy podatek dochodowy.

Zgodnie z treścią art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2018 roku podatek CIT wynosił 15% w przypadku:

  1. małych podatników,
  2. podatników rozpoczynających działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

Definicja ustawowa mówi, iż mały podatnik - to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł. Od 1 stycznia 2020 roku zmianie ulega wartość limitu – będzie to kwota 2 000 000 euro.

W związku z powyższym w 2018 roku obniżoną stawkę mogli stosować przez cały rok podatnicy, którzy w poprzednim roku (2017) osiągnęli obrót niższy niż 1 200 000 euro.

Stosownie do zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2019 roku stawka CIT wynosi 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych - w przypadku małych podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł.

Nowe przepisy zatem stanowią, że stawka 9% przysługiwać ma wyłącznie małym podatnikom oraz podatnikom rozpoczynającym działalność, u których przychody w danym (bieżącym) roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Przeliczenia kwot 1200 000 euro dokonywać należy według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł. Podmioty będą zatem zobowiązane podwójnie sprawdzać wskaźniki podatkowe – po raz pierwszy ustalając czy są małymi podatnikami, a drugi raz kontrolując, jaką wartość przychodów mogą posiadać w 2019 roku, aby mogły pozostać opodatkowane 9% stawką podatku CIT.

Ustawa nie reguluje tego, czy przekroczenie limitu 1,2 mln euro przychodów rocznie powoduje obowiązkowo skorygowanie dotychczasowych rozliczeń i stosowanie 19% stawki do całości obrotu. Jednak zgodnie z informacjami uzyskanymi z Ministerstwa Finansów w przypadku przekroczenia w trakcie roku podatkowego wysokości 1 200 000 euro stawkę 19% CIT należy zastosować do wszystkich przychodów osiągniętych w 2019 roku.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.