ZADZWOŃ

 Telefon 58 358 81 01

NAPISZ

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podatnicy a VAT – możliwość wyboru zwolnienia

VATPodatnicy a VAT – możliwość wyboru zwolnienia

 

Drobni przedsiębiorcy, na mocy ustawy o podatku od towarów i usług, mogą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Zwolnienia takie umownie można podzielić na dwie grupy - te, które dotyczą wykonywania określonego rodzaju czynności (zwolnienie przedmiotowe) oraz te, które dotyczą podmiotu dokonującego sprzedaż (zwolnienie podmiotowe).

Zwolnienie podmiotowe uregulowane zostało w art. 113 ust.1 ww. ustawy. Zgodnie z brzmieniem przepisu zwalnia się z podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 złotych. Należy podkreślić, że do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Ustawa określa jednak pewne wyjątki, do których zwolnień nie stosuje się. Dotyczą m.in. podatników:

1. dokonujących dostaw:

  • towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:


energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),

wyrobów tytoniowych,

samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

  • budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b
  • terenów budowlanych,
  • nowych środków transportu;

2. świadczących usługi:

  • prawnicze,
  • w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  • jubilerskie;


3. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.


W zakresie dokumentowania sprzedaży istotna zmiana dokonana została w 2014 roku. Od 1 stycznia 2014 roku podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT wystawiają faktury bez VAT. Dotychczas przedsiębiorcy dokumentowali sprzedaż rachunkami.

Należy pamiętać, iż podatnik prowadzący sprzedaż zwolnioną od podatku, nie ma jednak obowiązku wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej. Jednocześnie wskazać należy, iż obowiązek ten powstaje jeżeli kupujący towar lub usługę zgłosi takie żądanie. Przy czym żądanie musi zostać zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Tym samym przedsiębiorca zwolniony z VAT będzie obowiązany wystawić fakturę na żądanie nabywcy, o ile takie żądanie zostanie zgłoszone w terminie przewidzianym w ustawie.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.