ZADZWOŃ

 Telefon 58 358 81 01

NAPISZ

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komu przysługuje wynagrodzenie pracownika po jego śmierci oraz odprawa pośmiertna i jak ją rozliczyć

Specjalista liczący na kalkulatorzeZgodnie z art. 631 § 1 Kodeksu pracy z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. Zarówno wypracowane wynagrodzenie, którego pracodawca nie zdążył mu wypłacić jak i ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z powyższymi przepisami prawo do renty rodzinnej przysługuje m.in.: dzieciom własnym, dzieciom drugiego małżonka i dzieciom przysposobionym:

  • do ukończenia 16 lat,
  • do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo
  • bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w powyższych okresach.

Zarówno kwota wynagrodzenia jak i ekwiwalentu z chwilą śmierci tracą charakter przychodu ze stosunku pracy i stanowią przychód z praw majątkowych w rozumieniu art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od wypłacanych kwot należy naliczyć podatek według najniższej stawki ze skali podatkowej (w chwili obecnej jest to 18%), bez potrącania kosztów uzyskania przychodów. Po zakończeniu roku wypłacone przychody wykazuje się w PIT-11 wystawionym na rzecz osób otrzymujących świadczenie. Od wypłat nie nalicza się składek ZUS. Zobacz również: Kto posiada prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej Dodatkowo, w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna. Zgodnie z art. 93 Kodeksu pracy wysokość tej odprawy zależy od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi:

  • jednomiesięczne wynagrodzenie - jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • trzymiesięczne wynagrodzenie - jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
  • sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Odprawa pośmiertna również przysługuje w częściach równych małżonkowi i innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl cytowanej już ustawy. Odprawa nie przysługuje jednak członkom rodziny pracownika, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na swój koszt na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna przysługująca na podstawie art. 93 Kodeksu pracy. Wartość odprawy pośmiertnej na mocy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zwolniona od podatku. W konsekwencji nie wykazuje się jej także w informacji PIT-11. Nie podlega również składkom ZUS. Wątpliwości może budzić sytuacja, gdy pracodawca decyduje się na wypłatę odprawy pośmiertnej w wysokości wyższej niż przewidziana w Kodeksie pracy. I choć przepis ustawy ustanawiający zwolnienie od podatku dochodowego nie wskazuje kwotowo wysokości odprawy, która pozwala na jego zastosowanie, nie powołuje się również na przepisy Kodeksu pracy to organy podatkowe niejednokrotnie odnoszą się wysokości określonych w Kodeksie pracy uznając, iż tylko kwoty wyliczone zgodnie z tymi przepisami mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego. Pojawiają się jednak również interpretacje indywidualne wydawane przez Ministra Finansów które są korzystne dla podatników. Stwierdza się w nich, iż z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wynika, że ma on zastosowanie wyłącznie do odpraw pośmiertnych uregulowanych w art. 93 Kodeksu pracy a otrzymana przez członków najbliższej rodziny zmarłego pracownika odprawa pośmiertna, którą wypłacano w oparciu o inne uregulowania, również korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych (np. interpretacja MF IPPB2/415-234/13-2/EL z 8 maja 2013 r. lub interpretacja IPPB2/415-661/12-2/MKz 2 października 2012 r.). Zobacz również: Sprzedaż majątku związanego z działalnością gospodarczą

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.