ZADZWOŃ

 Telefon 58 358 81 01

NAPISZ

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odpowiedź z Ministerstwa Edukacji Narodowej

Uśmiechnięta kobietaWarszawa, 09 stycznia 2019 r.

DWST-WOOS.3532.194.2018.DC

 

 

Pani

Aneta Miakinko

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Szanowna Pani,

 

w odpowiedzi na pismo dotyczące przepisów art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 i 2245), uprzejmie proszę o przyjęcie wyjaśnień.

W związku z pytaniami i wątpliwościami interpretacyjnymi przepisu art. 35 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy dotyczącego stosowania limitu 250% i 150% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego w stosunku odpowiednio do publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245) doprecyzowano przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z dotychczasową opinią prezentowaną przez resort oświaty, w ww. zakresie.

Na mocy znowelizowanego art. 35 ust. 1 ww. ustawy, ograniczenie maksymalnej kwoty wynagrodzenia finansowanego ze środków dotacji dotyczy rocznego wynagrodzenia w odniesieniu do 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego (uwzględniając pochodne wynagrodzenia, premie, nagrody i wszystkie dodatkowe wypłaty). Przepis ten wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Należy podkreślić, że w przypadku, gdy szkoła niepubliczna posiada środki pochodzące z innych źródeł niż dotacje, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-30 i art. 32 ww. ustawy, może wynagrodzenie pracownika, w części przekraczającej ww. 150% limit ustawowy, pokryć ze środków innych niż dotacje.

Ponadto uprzejmie informuję, że w ww. nowelizacji art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dodano - wchodzący w życie 1 stycznia 2020 r. – ust. 2b w brzmieniu: „wynagrodzenie osoby fizycznej, która w tym samym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce otrzymuje jednocześnie wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i aa, nie może łączenie przekroczyć wysokości określonych w ust. 1 pkt 1 lit a”.

Zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej przywołane przepisy jednoznacznie pozwalają na wykorzystanie dotacji na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki. Powyższe oznacza, że wynagrodzenie osoby fizycznej będącej organem prowadzącym kilku szkół lub placówek i pełniącą funkcje dyrektora każdej z nich może być finansowane ze środków dotacji w każdej z tych szkół lub placówek, z zachowaniem każdorazowo limitu, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Niemniej jednak, w ww. przypadku (zwłaszcza gdy szkoły i palcówki są połączone w zespół), organ prowadzący powinien przeanalizować konieczność racjonalnego gospodarowania środkami, które ten organ przeznacza na działalność ww. jednostek systemu oświaty.

Uprzejmie informuję, że ostatecznej oceny prawidłowości wykorzystania środków pochodzących z dotacji dokonuje organ zobowiązany do dotowania oraz kontrolowania prawidłowości otrzymania i rozliczenia tych środków. Ponadto, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. 2016 r., poz. 561) w zakresie działalności nadzorczej właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach m.in. zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Należy zaznaczyć, że powyższe stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej ma jedynie charakter opinii i nie stanowi wiążącej wykładni prawa.

Z poważaniem,

 

 

Jerzy Jakubczuk

Dyrektor

Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym
/ – podpisany cyfrowo/

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.