ZADZWOŃ

 Telefon 58 358 81 01

NAPISZ

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odliczenie wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

02.12.2021

Osoby fizyczne, zgodnie z odrębnymi przepisami, mają możliwość gromadzenia środków pieniężnych (inwestowania ich) w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Wpłaty  na  IKZE  dokonane  przez  podatnika  w  trakcie  roku  podatkowego  do  wysokości  określonej  w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego podlegają odliczeniu od dochodu (przychodu).  Jeżeli wysokość dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym jest niższa od kwoty dokonanej wpłaty na IKZE, podatnik może dokonać odliczenia tylko do wysokości dochodu. Pozostała kwota nie podlega odliczeniu w latach następnych.

W dużym uproszczeniu IKZE to indy­wi­du­alne konto zabez­pie­cze­nia eme­ry­tal­nego nazywane czasami  potocz­nie III filarem. Dzięki niemu możemy oszczę­dzać na eme­ry­turę. Prze­pisy ogra­ni­czają tylko mini­malny wiek, jaki należy osią­gać do zawar­cia umowy o IKZE – jest to skoń­czone 16 lat w przy­padku osób osią­ga­ją­cych dochody z tytułu umowy o pracę. W innym przy­padku trzeba mieć skoń­czone 18 lat. To ozna­cza, że nie ma ani gór­nej gra­nicy wie­ko­wej dla IKZE, ani nie ma też innych wyma­gań, co do otwar­cia IKZE. Każdy może otwo­rzyć sobie IKZE i w zasa­dzie nawet nie musi być rezy­den­tem Pol­ski (nie ma takiego wymogu).

Wpłaty na IKZE podlegają limitowaniu. Limit ten nie jest określony w ustawie podatkowej, lecz  wynika  z odrębnych regulacji.

W zależ­no­ści od sta­wek podat­kowych, przy wpła­cie całego limitu na IKZE (6 310,80 zł w 2021 roku), można odli­czyć ulgę w PIT w wyso­ko­ści:

  • 1 072,84 zł – przy podatku wg skali progresywnej 17%,
  • 1 199,05 zł – przy podatku wg skali liniowej 19%,
  • 2 019,46 zł – przy podatku wg skali progresywnej 32%.

Natomiast w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności maksymalny limit wpłat na IKZE w 2021 roku wynosi 9 466,20 zł, a w PIT można odliczyć:

  • 1 609,25 zł – przy podatku wg skali progresywnej 17%,
  • 1 798,58 zł – przy podatku wg skali liniowej 19%,
  • 3 029,18 zł – przy podatku wg skali progresywnej 32%.

Wpłaty na IKZE odliczane są od:

  • dochodu –  przez  podatnika  opodatkowanego  według  skali  podatkowej  lub  19%  podatkiem liniowym,
  • przychodu – przez podatnika opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Odliczeń można dokonać w zeznaniach podatkowych: PIT-37,  PIT-36,  PIT-28 ( także w dołączonej do nich informacji PIT/O  ) oraz w PIT-36L, do którego nie dołącza się PIT/O.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.