ZADZWOŃ

 Telefon 58 358 81 01

NAPISZ

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obowiązki związane z wykonywaniem płatności

21.01.2022

Przedstawiamy, krótki przewodnik w którym znajdziecie Państwo informacje dotyczące obowiązków związanych z dokonywaniem płatności:

1/ do ZUS – termin i sposób płatności…………………………………………...……...……...……...……...……...……...……...…….....……...……...……...……...…….2
2/ do urzędu skarbowego - termin i sposób płatności…………………………….………………………………………………………………………………………….......3
3/ do kontrahenta………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................4
3.1/ transakcje powyżej 15 000 zł – przelew i biała lista………………………..………………………………………………………………………………………………..4
3.2/ faktury powyżej 15 000 zł – weryfikacja obowiązku MPP…………………………………………………………………………………………………........................5
3.3/ brak dokonania płatności za fakturę w terminie 90 dni od upływu terminy określonego w umowie lub na fakturze………………………………………………….5
4/ do pracownika……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...6

 

Zanim wyślesz przelew

1. do ZUS 

W jakim terminie płacimy składki ZUS:
• do 15go dnia następnego miesiąca – płatnicy składek posiadających osobowość prawną, czyli m.in:

 • spółki kapitałowe (sp. zoo, spółka akcyjna),
 • stowarzyszenie i fundacja,

• do 20go następnego miesiąca – mają rozliczyć się wszyscy pozostali płatnicy składek, czyli m.in.:

 • osoby opłacające składki wyłącznie na własne ubezpieczenia,
 • przedsiębiorcy,
 • inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej zatrudniające innych ubezpieczonych,
 • spółki jawne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki partnerskie,
 • spółki komandytowo-akcyjne.

Na jaki rachunek płacimy składki ZUS?

ZUS płacony jest na indywidualny rachunek składkowy – jeden przelew dla wszystkich składek, w tym pracownicy łącznie z pracodawcą (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej).

Numer rachunku składkowego do wygenerowania dostępny jest pod linkiem: Wyszukiwarka numeru rachunku składkowego (eskladka.pl) lub https://eskladka.pl/Home

Rachunek składkowy może być generowany wielokrotnie.

 

2. do Urzędu Skarbowego

W jakim terminie płacimy podatki:

 • PIT 4 i PIT 8 to podatki od wynagrodzeń pracowników – do 20go następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (liczony według daty wypłaty wynagrodzeń),
 • CIT to podatek dochodowy od osób prawnych (spółki) – do 20go następnego miesiąca za miesiąc poprzedni lub do 20go po kwartale za kwartał,
 • PIT 36 to podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczany na zasadach ogólnych (skala podatkowa) – do 20go następnego miesiąca za miesiąc poprzedni lub do 20go po kwartale za kwartał,
 • 36L to podatek dochodowy od osób fizycznych – liniowy – do 20go następnego miesiąca za miesiąc poprzedni lub do 20go po kwartale za kwartał,
 • PPE to podatek zryczałtowany dot. osób fizycznych - do 20go następnego miesiąca za miesiąc poprzedni lub do 20go po kwartale za kwartał,
 • VAT 7 – podatek VAT płatny za okresy miesięczne – do 25go następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
 • VAT 7K – podatek VAT płatny za okresy kwartalne – do 25go po kwartale


Na jaki rachunek płacimy podatki

PIT 4, PIT 8, CIT, PIT 36 i 36L, PPE, VAT 7, VAT 7K – każdy podatek płacony odrębnym przelewem na ten indywidualny rachunek zwany mikrorachunkiem podatkowy

Przedsiębiorca zobowiązany jest do wygenerowania mikrorachunku z użyciem NIP

Numer mikrorachunku do wygenerowania dostępny jest pod linkami:

Generator mikrorachunku podatkowego (podatki.gov.pl) lub https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

Mikrorachunek podatkowy może być generowany wielokrotnie.

 

3. do kontrahenta

3.1/ Transakcje powyżej 15 000 zł – przelew i biała lista

w przypadku dokonania takiej transakcji z przedsiębiorcą należy:

 • zawsze zapłacić przelewem lub/i żądać płatności przelewem

Uwaga:
- przepis dotyczy transakcji a nie jednej faktury co oznacza, że w przypadku sztucznie dzielonych transakcji, których łączna wartość przekracza 15 000 zł lub w przypadku gdy z zawartych umów wynika, że łączna wartość transakcji wynosi powyżej 15 000 zł niezależnie od czasu i okresu transakcji i wystawionej ilości faktur to przepis musi być stosowany,
- limit transakcji oblicza się brutto,
- wybór waluty nie ma znaczenia,
- przepisy dotyczą również transakcji z przedsiębiorcami zagranicznymi

Konsekwencje niestosowania przepisów:
– wydatek nie może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów

 

 • sprawdzić czy konto bankowe kontrahenta znajduje się na „białej liście”

Uwaga:
- w wykazie należy dokonać również weryfikacji statusu podatnika w VAT
- rachunki znajdujące się na białej liście pochodzą ze zgłoszeń podatników dokonanych na drukach NIP 8, NIP 2 i w CEIDG,
- w przypadku dokonania przelewu na rachunek spoza listy podatnik może uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami składając do urzędu zawiadomienie ZAW-NR lub dokonując płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,
- przepis dotyczy transakcji potwierdzonej fakturą co należy rozumieć szerzej,
- nie dotyczy faktur dokumentujących czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanych przez nabywcę.

Konsekwencje niestosowania się przepisów:
- wydatek nie może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów
- ryzyko odpowiedzialności karnej z kontrahentem za zaległości podatkowe- jeżeli on nie zapłaci należnego podatku VAT od transakcji

 

Biała lista znajduje się pod linkiem poniżej, większość systemów bankowych umożliwia weryfikację rachunku w momencie dokonywania przelewu:

Wykaz podatników VAT - wyszukiwarka (podatki.gov.pl) lub https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

 

3.2/ Faktury powyżej 15 000 zł – weryfikacja obowiązku MPP

w przypadku otrzymania takiej faktury do przedsiębiorcy należy:

 • sprawdzić czy nabyte towary lub usługi nie znajdują się w zał. nr 15 do ustawy o VAT – załącznik w linku poniżej
 • jeżeli znajdują się w załączniku nr 15 lub/i wystawca faktury dopisał na fakturze „metoda podzielonej płatności” to należy dokonać przelewu w systemie MPP – metoda podzielonej płatności płacą VAT na wyodrębnione konto bankowe VAT kontrahenta

Uwaga:
- powyższe stosuje się gdy sprzedawca i nabywca są podatnikami VAT
- dotyczy faktury o wartości powyżej 15 000 zł brutto
- stosuje się do całej płatności nawet w przypadku gdy tylko jedna pozycja z faktury znajduje się w załączniku nr 15
- stosuje się również w przypadku gdy sprzedawca nie oznaczył właściwej faktury jako MPP
- stosuje się również w przypadku zaliczek
- pomimo faktu, że przepis dotyczy faktury a nie transakcji należy zwrócić szczególną uwagę na to aby nie dzielić sztucznie transakcji w celu wystawienia faktur poniżej 15 000zł

Konsekwencje:
- wydatek nie może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów
- dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na nabyte towary lub usługi, wykazane na fakturze, której dotyczy płatność lub w stosunku do osób fizycznych odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe.
- sankcje w podatku vat nie mają zastosowania jeśli sprzedawca rozliczył całą kwotę podatku wynikającą z faktury, która mimo obowiązku nie została zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

 

Od 1 listopada MPP obowiązkowy dla wybranych transakcji - Ministerstwo Finansów - Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

lub https://www.gov.pl/web/finanse/od-1-listopada-mpp-obowiazkowy-dla-wybranych-transakcji

 

3.3/ brak dokonania płatności za fakturę w terminie 90 dni od upływu terminy określonego w umowie lub na fakturze

o braku dokonania płatności należy poinformować księgowość ponieważ:

 • powstaje zobowiązanie do dokonania korekty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu
 • po dokonaniu płatności zmianie ulega podatek naliczony poprzez jego zwiększenie

 

4. do pracownika

przed dokonaniem przelewu wynagrodzenia pracownikowi w wysokości wyższej niż wynikająca z umowy o pracę należy sprawdzić czy pracownik nie jest wpisany w Krajowym Rejestrze Zadłużeń.

W przypadku dokonania takiego przelewu bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych pracodawca podlega karze grzywny od 1 500 zł do 45 000 zł.

Krajowy rejestr zadłużonych znajduje się pod linkiem poniżej:

Krajowy Rejestr Zadłużonych lub https://prs.ms.gov.pl/krz

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.