ZADZWOŃ

 Telefon 58 358 81 01

NAPISZ

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obowiązek prowadzenia magazynu w jednostkach prowadzących księgi rachunkowe

04.11.2021

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych zostały określone w rozdziale 2 ustawy o rachunkowości. Według nich jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte zasady (politykę) rachunkowości.
Ustanawiając te zasady należy pamiętać, że rachunkowość powinna dostarczać wiarygodnych i rzetelnych informacji zarówno dla inwestorów (potencjalnych i obecnych) jak i dla organów podatkowych ponieważ ewidencja rachunkowa powinna być prowadzona również w sposób umożliwiający określenie wysokości dochodu lub straty, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy.

Jednym z istotniejszych i najbardziej problematycznych zadań stawianych przed jednostką jest prowadzenie przez nią gospodarki magazynowej.
Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o rachunkowości Kierownik jednostki dokonuje wyboru spośród określonych w ustawie metod uwzględniając rodzaj i wartość poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkę i ma do wyboru:

  • ewidencję ilościowo-wartościową, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych;
  • ewidencję ilościową obrotów i stanów, prowadzoną dla poszczególnych składników lub ich jednorodnych grup wyłącznie w jednostkach naturalnych. Wartość stanu wycenia się przynajmniej na koniec okresu sprawozdawczego, za który następują rozliczenia z budżetem z tytułu podatku dochodowego, dokonane na podstawie danych rzeczywistych;
  • ewidencję wartościową obrotów i stanów towarów oraz opakowań, prowadzoną dla punktów obrotu detalicznego lub miejsc składowania, której przedmiotem zapisów są tylko przychody, rozchody i stany całego zapasu;
  • odpisywania w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, połączone z ustalaniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy.

Ostatnia wskazana w ustawie metoda polegająca na odpisywaniu wartości materiałów i towarów w koszty a następnie dokonywaniu ich korekty o wartość stanu magazynu jest najprostszą metodą prowadzenia gospodarki magazynowej. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze jej przyjęcie jest możliwe. Dokonując wyboru Kierownik jednostki powinien bowiem kierować się zasadami rachunkowości, w tym zasadą istotności oraz mieć na uwadze przepisy ustaw o podatku dochodowym, w których określony jest moment zaliczania kosztów do kosztów uzyskania przychodów.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.