ZADZWOŃ

 Telefon 58 358 81 01

NAPISZ

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Najważniejsze wskaźniki i limity podatkowe obowiązujące w 2019 roku

StrzałkiNajważniejsze wskaźniki i limity podatkowe obowiązujące w 2019 roku

 

Limity określone w ustawach podatkowych i ustawie o rachunkowości w 2019 roku nie ulegają zmianie. Jednak z uwagi na niższy kurs euro w 2018 roku na dzień, na który zgodnie z przepisami należy dokonywać przeliczeń wartości limitów ulegają zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego.

W 2019 roku szybciej będzie można stracić status małego podatnika w PIT i VAT oraz prawo do ryczałtowego rozliczenia PIT. Mniej będzie można także odliczyć w ramach jednorazowej amortyzacji. Wyższe będą jednak kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe, które określone są w oparciu o wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Aby korzystać ze statusu małego podatnika dla potrzeb rozliczeń podatku dochodowego w 2019 r., przychody podatnika w 2018 r. nie mogą przekraczać równowartości 1,2 mln euro. Pomimo zapowiedzi i obietnic limit nie uległ zwiększeniu. Przeliczenia wartości obowiązujących w 2019 r., dokonuje się z zastosowaniem kursu średniego z Tabeli NBP na dzień pierwszego dnia roboczego października. W 2018 roku wyniósł on 4,2795 zł. Po zaokrągleniu do 1 tys. zł. limit przychodów małego podatnika wyniesie w przyszłym roku 5,135 mln zł. Będzie on o 41 tys. zł niższy niż w poprzednim roku. Warto wspomnieć, iż limit ten ma wpływ m.in. na stawkę podatku CIT obowiązującą w 2019 roku.

Taka sama wartość sprzedaży będzie miała zastosowanie do ustalenia statusu małego podatnika dla potrzeb VAT. W ustawie o VAT wyjątkiem jest dodatkowa zasada, zgodnie z którą małym podatnikiem może być też podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu. Kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie może jednak przekroczyć w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 tys. euro. W 2019 r. będzie to 193 tys. zł , jest to wartość o 1 tys. mniejsza w porównaniu z poprzednim rokiem.

Status małego podatnika liczony jest w wartościach brutto ( z podatkiem VAT).

Natomiast aby skorzystać z ryczałtowej formy opodatkowania przychodów w 2019 roku przychody za 2018 r. nie mogą być wyższe od równowartości 250 tys. euro. Przeliczenia dokonuje się w oparciu o średni kurs euro z pierwszego roboczego dnia października - limit wyniesie zatem w przyszłym roku 1 069 875 zł. Nie stosuje się tutaj zaokrągleń a kwoty liczy się w wartościach netto.

Limit obowiązujący w zakresie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych przez osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne i partnerskie, zgodnie z ustawą o rachunkowości wynosi 2 mln euro. Dotyczy przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy. Limit obowiązujący w przyszłym roku po przeliczeniu na złote wynosi 8,559 mln zł.

Zmianie ulega również limit jednorazowej amortyzacji. Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku i podmioty, które mają status małego podatnika, mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych do równowartości 50 tys. euro. Jednorazową amortyzację można stosować do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych. Po przeliczeniu na złotówki, w 2019 r. limit jednorazowej amortyzacji wyniesie 214 tys. zł. Obecnie wynosi on 216 tys. zł.

Zupełnie inaczej liczona jest stawka dotycząca kar i grzywien za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Do przeliczania bierze się pod uwagę wartość najniższego wynagrodzenia, które od 1 stycznia ulega zwiększeniu o 150 zł i wynosi 2250 zł. W 2019 r. kara grzywny za wykroczenie skarbowe wynosi od 225 zł do 45 tys. zł. Mandat karny nie będzie mógł być natomiast wyższy niż 4,5 tys. zł. Maksymalna kara grzywny nałożona wyrokiem nakazowym wyniesie 22 500 zł. Zwiększeniu ulegną kary za przestępstwa skarbowe. Kara grzywny nie będzie mogła być niższa niż 750 zł. Maksymalna wysokość kary grzywny wyniesie 21,6 mln zł. Wyrokiem nakazowym będzie można wymierzyć karę do 6 mln zł.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.