ZADZWOŃ

 Telefon 58 358 81 01

NAPISZ

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Maksymalne wynagrodzenie dyrektora w placówkach oświatowych w 2022 roku - zmiana od 1 maja 2022

06.07.2022

Od 1 maja 2022 roku zmianie uległa maksymalna kwota możliwej do rozliczenia w dotacji kwoty na wynagrodzenie Dyrektora.

W przypadku dyrektorów niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół i placówek maksymalne wynagrodzenie zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wynosi 150% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, natomiast w jednostkach publicznych wynosi 250% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego.

Średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego wynosi 184% kwoty bazowej dla nauczycieli, która jest corocznie ustalana w ustawie budżetowej. W związku ze zmianą ustawy budżetowej od maja 2022 po podwyżce wzrosła o 4,4% wysokość średniego wynagrodzenia miesięcznego nauczycieli, które obecnie wynosi 3 693,46 zł. Wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego wynosi 6 795,97 zł.

W związku z powyższym maksymalne wynagrodzenie dyrektora w 2022 roku wynosi:

1. w odniesieniu do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy; oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art. 19 ust. 1 i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 1 - 250% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego:
- za okres od 1 stycznia 2022 do 30 kwietnia 2022 – 16 273,88 zł brutto miesięcznie
- za okres od 1 maja 2022 do 31 grudnia 2022 - 16 989,93 zł brutto miesięcznie
- w sumie za rok – 201 014,96 zł brutto
2. w odniesieniu do niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niewymienionych powyżej, 150 % średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego wynosi:
- za okres od 1 stycznia 2022 do 30 kwietnia 2022 – 9 764,32 zł brutto miesięcznie
- za okres od 1 maja 2022 do 31 grudnia 2022 - 10 193,95 zł brutto miesięcznie
- w sumie za rok 2022 – 120 608,90 zł brutto

Zgodnie z ustawa o finansowaniu zadań oświatowych dotacje mogą być przeznaczone m.in. na:

  • roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce w przeliczeniu na maksymalny wymiar czasu pracy,
  • roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej w publicznym lub niepublicznym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej publiczne lub niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego.

Przypominamy również, iż od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązują dodatkowe ograniczenia wydatkowania dotacji na wynagrodzenia:

  • Limit kwoty rocznego wynagrodzenia osoby fizycznej zatrudnionej na umowę o pracę należy odnosić do maksymalnego wymiaru czasu pracy. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2a ustawy o finansowaniu zadań oświatowych maksymalny wymiar czasu pracy oblicza się w oparciu o zapisy art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, z uwzględnieniem art. 292 § 1 tej ustawy. Oznacza to, że wysokość limitu wynagrodzeń możliwych do rozliczenia z dotacji dla każdego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę określana jest indywidualnie. Przykładowo, w przypadku pracownika zatrudnionego w wymiarze równym połowę maksymalnego wymiaru czasu pracy, z dotacji rozliczyć można maksymalnie połowę kwoty limitu rocznego.
  • Zgodnie z art. 35 ust. 2b ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wynagrodzenie osoby fizycznej, która w tym samym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce otrzymuje jednocześnie wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę oraz wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej, nie może łącznie przekroczyć określonego wyżej rocznego limitu wynagrodzeń. Dla przykładu, jeżeli ta sama osoba zatrudniona jest w przedszkolu niepublicznym jako nauczyciel – na umowę o pracę i dodatkowo jako pracownik administracyjny - na umowę zlecenie, to jej wynagrodzenie możliwe do sfinansowania z dotacji, pomimo faktu zatrudnienia na dwóch stanowiskach, nie może przekroczyć określonej wyżej kwoty.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.