ZADZWOŃ

 Telefon 58 358 81 01

NAPISZ

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koszty wynagrodzenia małżonka i małoletnich dzieci (zmiany od 2019 rok) a składki ZUS osoby współpracującej.

Kobieta mężczyzna i laptopKoszty wynagrodzenia małżonka i małoletnich dzieci (zmiany od 2019 rok) a składki ZUS osoby współpracującej.

Koszty wynagrodzeń - zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wartości pracy małżonka przedsiębiorcy i jego małoletnich dzieci. Analogicznie w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – kosztem uzyskania przychodów nie jest wynagrodzenie małżonków i małoletnich dzieci wspólników. Przepis ten zawiera zamknięty katalog podmiotów, który obejmuje wyłącznie małżonków i małoletnie dzieci odpowiednio podatnika lub wspólnika, nie znajduje natomiast zastosowania w przypadku zatrudnienia przez przedsiębiorców osób pozostających z nimi w nieformalnych związkach, pozostałych krewnych czy pełnoletnich dzieci.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym od 1 stycznia 2019 r., do kosztów uzyskania przychodów będzie można zaliczyć wartość pracy małżonka i dzieci podatnika (przedsiębiorcy), a także małżonków i dzieci wspólników spółki niebędącej osobą prawną.

Celem zmiany jest likwidacja różnic w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia za pracę małżonka i małoletnich dzieci i wynagrodzenia innych osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę. Tym samym wypłacone wynagrodzenia z tytułu m.in.:

  • stosunku pracy,
  • osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej,
  • wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
  • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich,

lub z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich na mocy zmienionej ustawy będą kosztem uzyskania przychodów.

Osoba współpracująca i składki ZUS w świetle ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Niestety ustawodawca nie dopilnował aby w ślad za tymi zmianami dokonać zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i tym samym ujednolicić zasady objęcia składkami wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę pracowników obcych i bliskich. Zgodnie z treścią ustawy osus za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, zleceniobiorcami oraz z osobami fizycznymi, (przedsiębiorcami wskazanymi w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców) uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia. Przepis nie dotyczy osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego. Osoba współpracująca powinna być zgłoszona do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jako osoba współpracująca, jeżeli pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracuje przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej. Bezpośrednią konsekwencją tego jest obowiązek odprowadzania składek ZUS od minimalnej wskazanej w przepisach podstawy. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby współpracującej z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność – stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jednocześnie przepis ustawy przesądza, że podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe takiej osoby nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Przepisy u.s.u.s. nie formułują ograniczenia, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby współpracującej z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność nie może być wyższa od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzącej pozarolniczą działalność. Oznacza to, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby współpracujące z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność może być wyższa od minimalnej i jednocześnie może być wyższa od kwoty, od której składki opłaca osoba prowadząca pozarolniczą działalność. Podobnie rzecz się ma z ubezpieczeniem zdrowotnym osoby współpracującej z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.