ZADZWOŃ

 Telefon 58 358 81 01

NAPISZ

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aport wartości niematerialnych i prawnych do spółki osobowej

Specjalista pracujący na laptopieDecydując się na wniesienie wartości niematerialnych i prawnych aportem do spółki osobowej należy zastanowić się nad skutkami jakie to działanie odniesie w sferze podatków dochodowych ponieważ w pewnych sytuacjach może okazać się nieopłacalne. Przy wnoszeniu aportów niezbędna jest znajomość przepisów podatkowych, aby nie popaść w podatkową pułapkę.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są m.in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych. I choć wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej nie jest wymienione jako źródło przychodów w ustawie a zapisy w tym zakresie na przestrzeni ostatnich lat nie ulegały zmianom to orzecznictwo sądowe i administracyjne do niedawna nie było jednolite i wielokrotnie orzekano, iż czynność wniesienia wkładu niepieniężnego powinna być objęta podatkiem dochodowym. Z uwagi na rozbieżne rozstrzygnięcia sądów administracyjnych Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów w dniu 14 marca 2011 roku podjął uchwałę II FPS 8/10, w której wskazał, że w związku z wniesieniem wkładu do spółki osobowej w drodze aportu nie powstaje przychód, który mógłby być opodatkowany.

Z całą pewnością zarówno dla wnoszącego wkład jak i dla pozostałych wspólników istotną kwestią jest możliwość dokonywania amortyzacji wkładu niepieniężnego a więc koszty, które będą miały bezpośredni wpływ na dochody i obciążenia podatkowe wspólników.

Do podstawowych wartości niematerialnych i prawnych, które w literaturze często nazywa się prawami własności  intelektualnej  podlegających amortyzacji zaliczyć należy nabyte:

  • autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
  • licencje,
  • prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.

Ustawodawca przewidział jednolite warunki amortyzacji dla powyższych praw. Po pierwsze: muszą się nadawać do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, po drugie, przewidywany okres ich używania musi być dłuższy niż rok. Ostatnim warunkiem jest warunek  wykorzystywana praw przez podatnika do działalności gospodarczej albo oddanie przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Wspomnieć należy, iż nie wszystkie wartości niematerialne i prawne, które spełniają powyższe warunki, w szczególności są nabyte wskutek otrzymania aportem podlegają amortyzacji podatkowej. Przykładem takiego prawa jest „wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowe, naukowej lub organizacyjnej” określona jako know-how. Amortyzacja powyższego prawa znalazła się w katalogu wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Po ustaleniu, że w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego doszło do nabycia wartości niematerialnych i prawnych należy dokonać poprawnej klasyfikacji nabytych praw. Ma to istotne znaczenie dla ustalenia prawa do odnoszenia w koszty podatkowe amortyzacji, ustalenia właściwej wartości początkowej, która jest podstawą obliczania odpisów oraz ustalenia stawki amortyzacyjnej.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.