_default.jpg

Informacja o wysokości max. wynagrodzenia Dyrektorów szkół i przedszkoli

 

Informacja o wysokości max. wynagrodzenia Dyrektorów szkół i przedszkoli

 

Informujemy, że od stycznia 2019 roku zmianie uległa maksymalna kwota możliwych do rozliczenia z dotacji wydatków na wynagrodzenie Dyrektora.

W przypadku dyrektorów niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (innych niż

tzw. złotówkowe) oraz niepublicznych szkół i placówek maksymalne wynagrodzenie wynosi 150% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego (250% – w tzw. złotówkowych

placówkach wychowania przedszkolnego). Średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego wynosi 184% kwoty bazowej dla nauczycieli, która jest corocznie ustalana w ustawie

budżetowej. W 2019 r. wynosi ona 3045,21 zł.

W związku z powyższym maksymalne wynagrodzenie dyrektora wynosi:

1/ w odniesieniu do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art. 17 ust. 1; oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art. 19 ust. 1 i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 1 - 250% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego wynosi:

- od dnia 1 stycznia 2019 - 14 007,97 zł brutto miesięcznie

-2/ w odniesieniu do niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niewymienionych powyżej, 150 % średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego wynosi:

- od dnia 1 stycznia 2019 - 8404,78 zł brutto miesięcznie