_default.jpg

Zatrudnianie nauczycieli – zmiany od 1 września 2018 roku

Zatrudnianie nauczycieli – zmiany od 1 września 2018 roku

 

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła zmiany w ustawie Karta Nauczyciela. Dodano m.in. art. 10a, zgodnie z którym od 1 września 2018 roku w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach - nauczycieli będzie należało zatrudniać wyłącznie na podstawie umowy o pracę (zgodnie z ustawą Kodeks pracy).

Zmiana dotyczy również jednostek niepublicznych i obowiązywała będzie bez względu na wymiar zatrudnienia ponieważ w powołanym przepisie brak jest takiego zastrzeżenia.

W związku z tym od dnia 1.09.2018 r. wszyscy nauczyciele będą musieli być zatrudniani wyłącznie na podstawie umowy o pracę bez względu na wymiar etatu (także gdy będzie to ich dodatkowe miejsce pracy w niewielkim wymiarze czasu pracy), zaś niedopuszczalne będzie zawieranie z nimi lub kontynuowanie wcześniej zawartych umów cywilnoprawnych, których przedmiotem jest wykonywanie pracy pedagogicznej.