_default.jpg

Blog

Zmiana metody amortyzacji środków trwałych – możliwości oraz wady i zalety

Zmiana metody amortyzacji środków trwałych – możliwości oraz wady i zalety

Wybór metody amortyzacji środków trwałych jest niezwykle istotny, również z powodu znacznego ograniczenia możliwości dokonywania zmian w trakcie ich użytkowania. Zasadniczo, gdy rozpoczyna się nowy rok podatkowy, przedsiębiorcy mogą podjąć decyzję o zmianach dotyczących amortyzacji środków trwałych. Możliwości w tym zakresie są ograniczone - wybranej metody na ogół nie wolno
Metody amortyzacji środków trwałych

Metody amortyzacji środków trwałych

Zgodnie z przepisami ustaw podatkowych przedsiębiorca ma do wyboru jedną z czterech metod amortyzacji, tj.: metodę liniową, metodę degresywną, metodę indywidualną, jednorazową amortyzację. Podstawową metodą amortyzacji środków trwałych jest metoda liniowa. Polega ona na tym, że odpisów od środka trwałego dokonuje się aż do jego pełnego zamortyzowania. Podstawa amortyzacji jest
Zasady amortyzacji środków trwałych

Zasady amortyzacji środków trwałych

W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w ustawowym katalogu.  Wśród kosztów podatkowych ustawodawca wymienił między innymi odpisy z tytułu
Usługi magazynowania a miejsce świadczenia i podatek VAT

Usługi magazynowania a miejsce świadczenia i podatek VAT

Zgodnie z zasadą ogólną miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika mającego siedzibę poza RP jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Jest to istotne z punktu widzenia miejsca rozliczania podatku VAT. Według zasady ogólnej zatem opodatkowanie następuje w państwie siedziby odbiorcy usługi. Od tej zasady ogólnej

Ministerstwo Finansów o odliczeniu VAT od paliwa zakupionego przed 1 lipca

W związku ze zmianą przepisów dotyczących  likwidacji zakazu odliczania VAT od paliwa pojawiły się wątpliwości dotyczące odliczenia podatku z tytułu paliwa nabywanego przed 1 lipca 2015 r. a udokumentowanego fakturą wystawioną 1 lipca lub po tej dacie. Miło nam poinformować, iż tym razem bardzo szybko zareagowało Ministerstwo Finansów, które zakomunikowało
Zmiany w VAT – odwrotne obciążenie po 1 lipca 2015 roku

Zmiany w VAT – odwrotne obciążenie po 1 lipca 2015 roku

Co do zasady podatnikami VAT z tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług są podatnicy dokonujący dostaw oraz świadczący usługi. Nie jest to jednak zasada bezwzględnie obowiązująca bowiem ustawodawca przewidział przypadki gdy podatnikami z tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług są nabywcy tych towarów i usług. Rozliczenie podatku w takich sytuacjach
Zmiany w odliczaniu VAT od paliwa do samochodów już od 1 lipca 2015 r.

Zmiany w odliczaniu VAT od paliwa do samochodów już od 1 lipca 2015 r.

Używanie samochodu osobowego w systemie mieszanym, czyli w stosunku do samochodów służących zarówno działalności gospodarczej, jak i celom prywatnym daje obecnie możliwość odliczenia 50% VAT od wydatków poniesionych na jego eksploatację. Nie dotyczy to zakupu paliwa do takiego pojazdu. Katalog wydatków został zawarty w ustawie o VAT, wymieniono tam nabycie
Jak zatrudnić opiekunkę do dziecka -  umowie uaktywniająca

Jak zatrudnić opiekunkę do dziecka - umowie uaktywniająca

Zatrudnienie niani na podstawie umowy uaktywniającej, czyli umowy zlecenia z osobą fizyczną sprawującą opiekę nad dziećmi, jest proste i korzystne finansowo zarówno dla rodziców, jak i opiekunki. Taką umowę można zawrzeć w przypadku, gdy dziecko, którym niania będzie się opiekować, ma od 20 tygodni do 3 lat (ewentualnie do 4
Oskładkowanie umów o dzieło zawartych z pracownikiem budowlanym – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2015 roku (sygn. akt III UK 159/14)

Oskładkowanie umów o dzieło zawartych z pracownikiem budowlanym – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2015 roku (sygn. akt III UK 159/14)

W trakcie kontroli ZUS przeprowadzonej w 2012 roku zakwestionowano umowy o dzieło zawarte przez jedną z firm z pracownikiem wykonującym prace budowlane. W latach 2007-2008 właściciel firmy zawarł z wykonawcą 13 miesięcznych umów o dzieło, w których wykonawca zobowiązał się do wykonania prac murarskich. Prace wykonywane były na rzecz podmiotów,
Tegoroczny Dzień Wolności Podatkowej   - 11 czerwca 2015

Tegoroczny Dzień Wolności Podatkowej - 11 czerwca 2015

Centrum im. Adama Smitha przygotowało po raz dwudziesty drugi raport dotyczący Dnia Wolności Podatkowej. Jest to symboliczna data, od której przestajemy przymusowo pracować na potrzeby rządu, a zaczynamy zarabiać wyłącznie dla siebie i swoich rodzin. Dzień Wolności Podatkowej wyznaczany jest w oparciu o udział wszystkich wydatków publicznych (budżetu państwa, samorządów,
Pracodawco, wystaw zaświadczenie do ZUS

Pracodawco, wystaw zaświadczenie do ZUS

Nieubłaganie zbliża się termin wystawiania przez pracodawców – zleceniodawców zaświadczeń do ZUS o przychodzie osób pobierających świadczenia lub zasiłek przedemerytalny. Obowiązek takiego rozliczenia przypada na okres po zakończeniu roku rozliczeniowego. Pracodawco, złóż zaświadczenie do ZUS  Przypominamy o konieczności złożenia stosownego zaświadczenia do ZUS o przychodzie osób, które pobierają zasiłek lub
Kiedy na fakturze nie ma kwoty VAT?

Kiedy na fakturze nie ma kwoty VAT?

Istnieje kilka sytuacji, kiedy na wystawionej fakturze nie widnieje kwota podatku VAT, naliczana przez sprzedawcę. Sytuacje takie mają miejsce, gdy sprzedaż jest zwolniona, a więc dokonana przez podmiot zwolniony z VAT, lub gdy podmiot ten jest czynnym podatnikiem VAT, jednak świadczy usługi z niego zwolnione. Na fakturze widnieje wówczas stawka
Oszustwa w VAT – sposób na ich ograniczenie

Oszustwa w VAT – sposób na ich ograniczenie

Fiskus znalazł sposób na ograniczenie oszustw w VAT. W tym celu powstał tak zwany „list ostrzegawczy”, stanowiący jedno z działań fiskusa, realizowanych w latach 2014-2017. Celem takiego działania jest poprawa przestrzegania przepisów podatkowych. Listy ostrzegawcze kierowane są do podmiotu gospodarczego, który jest podatnikiem VAT i działa w branży określonej w
Świadczenie przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne

Osoby, które nie mają możliwości wykonywania pracy zarobkowej, jednocześnie ze względu na nie osiągnięcie jeszcze wymaganego wieku  nie mają prawa do emerytury mimo dużego stażu pracy, mogą starać się o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Warunki, których spełnienie uzasadnia przyznanie świadczenia przedemerytalnego, można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich to warunki
Wstępnie wypełnione zeznanie przez administrację podatkową – nowa usługa na stronach Ministerstwa Finansów

Wstępnie wypełnione zeznanie przez administrację podatkową – nowa usługa na stronach Ministerstwa Finansów

Od połowy marca 2015 roku Ministerstwo Finansów udostępnia podatnikom na swojej stronie (www.finanse.mf.gov.pl) nową usługę wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. Mogą z niej skorzystać wszyscy, którzy składają PIT-37. Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR – Pre-Filed tax Return) jest przygotowane na podstawie danych zawartych w informacjach o dochodach osób fizycznych, sporządzonych i
Odliczenie ulgi z tytułu nabycia kasy fiskalnej

Odliczenie ulgi z tytułu nabycia kasy fiskalnej

Ministerstwo Finansów co roku nakazuje kolejnym grupom podatników instalacje kasy fiskalnej. Jest to znaczne obciążenie finansowe i łączy się z szeregiem obowiązków. Niestety, obowiązków nie można uniknąć, natomiast skorzystanie z ustanowionej przepisami ulgi na zakup kasy fiskalnej pozwoli na częściową rekompensatę poniesionych wydatków. W ustawie o VAT określona została
Wykroczenia i przestępstwa skarbowe według kodeksu karno-skarbowego

Wykroczenia i przestępstwa skarbowe według kodeksu karno-skarbowego

Kodeks karno-skarbowy penalizuje czyny polegające na naruszaniu zakazów i nakazów prawa finansowego należącego do obszaru zadań Ministra Finansów, tj. prawa podatkowego, celnego, dewizowego oraz w zakresie gier hazardowych. Dla podatnika niezwykle Istotne - z punktu widzenia konsekwencji - jest odróżnienie przestępstwa skarbowego od wykroczenia skarbowego. Kodeks karny skarbowy przewiduje dwa
Opodatkowanie przychodów z pracy wykonywanej w Polsce na rzecz zagranicznego pracodawcy

Opodatkowanie przychodów z pracy wykonywanej w Polsce na rzecz zagranicznego pracodawcy

Sposób opodatkowania przychodów z tytułu pracy wykonywanej w kraju na rzecz zagranicznych pracodawców regulują: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz umowy międzynarodowe w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych podpisane pomiędzy Polską i krajem pracodawcy.
Odpowiedzialność karno-skarbowa podatnika

Odpowiedzialność karno-skarbowa podatnika

W polskim systemie prawnym czyny polegające na naruszaniu zakazów i nakazów prawa podatkowego, celnego, dewizowego oraz w zakresie gier hazardowych penalizują przepisy ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy. Dodatkowo, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu karnego
#

Środki trwałe u podatnika prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie obowiązane do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dokonują klasyfikacji środków trwałych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl przepisów w/w ustawy