_default.jpg

Blog

Zmiany w rozliczaniu ZUS od umów zlecenia w 2016 roku   - zasady ogólne (cz.1)

Zmiany w rozliczaniu ZUS od umów zlecenia w 2016 roku - zasady ogólne (cz.1)

Od 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać nowe zasady oskładkowania umów zlecenia. Zmiany obejmą głównie tych zleceniobiorców, którzy wykonują zlecenia dla kilku płatników czyli zawarli więcej niż jedną umowę lub poza umową zlecenia posiadają jeszcze inne tytuły do ubezpieczeń.  W obecnym stanie prawnym obowiązującym do końca 2015 roku osoba spełniająca
Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego

Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego

Z natury zawodu doradcy podatkowego reprezentującego tzw. „zawód prawniczy” wynika, że jest on powiernikiem tajemnic klientów. Często ma dostęp do danych, które dla podmiotu, na rzecz którego świadczy usługi mają charakter informacji poufnych i tajnych. Szczególnie ważne informacje uzyskiwane są przez doradców w trakcie reprezentowania podatników w postępowaniu podatkowym. Informacje nie
Obciążenia składkowe gdy zleceniobiorca w ramach umowy zlecenia wykonuje pracę na rzecz swojego pracodawcy

Obciążenia składkowe gdy zleceniobiorca w ramach umowy zlecenia wykonuje pracę na rzecz swojego pracodawcy

Powszechną praktyką jest, że osoby przedsiębiorcze nie poprzestają na jednym etacie. Często łączą go z umową cywilnoprawną, wykonują na raz kilka zleceń albo jedno dzieło po drugim. Gdy występują zbiegi tytułów do ubezpieczeń, przepisy rozstrzygają kiedy składki są obowiązkowe a kiedy dobrowolne. Zasady opłacania składek od umów cywilnoprawnych zależą przede
Zatrudnienie cudzoziemca (cz.3)  -  jak rozliczyć ZUS i PIT

Zatrudnienie cudzoziemca (cz.3) - jak rozliczyć ZUS i PIT

Polski przedsiębiorca pragnący zatrudnić w swojej firmie cudzoziemca musi liczyć się z szeregiem formalności i obowiązków z tym związanych. O kwestii prawa regulującego możliwości podjęcia pracy przez cudzoziemców pisaliśmy wcześniej. Opisaliśmy również przypadki, w których pozwolenie na pracę nie jest wymagane oraz procedurę uzyskania  pozwolenia w przypadku obowiązku jego posiadania.
Zatrudnienie cudzoziemca  (cz.2) -  formalności prawne czyli od czego zacząć

Zatrudnienie cudzoziemca (cz.2) - formalności prawne czyli od czego zacząć

Chcąc zatrudnić u siebie obywatela obcego państwa, w pierwszej kolejności pracodawca musi ustalić, do jakiej grupy cudzoziemców należy ta osoba z punktu widzenia dostępu do pracy na rynku polskim. Pozwolenie na pracę nie jest wymagane w kilkunastu przypadkach, które regulują m.in. umowy międzynarodowe, Traktat UE oraz ustawa z dnia 20
Zatrudnienie cudzoziemca (cz.1)  -  zasady i uwarunkowania prawne

Zatrudnienie cudzoziemca (cz.1) - zasady i uwarunkowania prawne

Polski przedsiębiorca pragnący zatrudnić w swojej firmie cudzoziemca musi liczyć się z szeregiem formalności i obowiązków z tym związanych.  Zasadniczo w kwestii sposobu zatrudnienia takie osoby dzieli się na obywateli Unii Europejskiej i osoby spoza Unii Europejskiej. Równie ważna jak obywatelstwo cudzoziemca jest jego sytuacja prawna bowiem wyróżnia się  różne
Dwa etaty u tego samego pracodawcy - podwójne obowiązki i przywileje

Dwa etaty u tego samego pracodawcy - podwójne obowiązki i przywileje

Dwa rodzaje pracy w jednej umowie? Choć przepisy tego nie zabraniają, to takie rozwiązanie budzi wątpliwości i może narazić firmę na dodatkowe koszty. Zasadniczo przepisy nie zabraniają zawierania dwóch umów o pracę z jednym pracownikiem. Jednak zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 13 marca 1997 r. (I PKN 43/97, OSNP
Zmiana metody amortyzacji środków trwałych – możliwości oraz wady i zalety

Zmiana metody amortyzacji środków trwałych – możliwości oraz wady i zalety

Wybór metody amortyzacji środków trwałych jest niezwykle istotny, również z powodu znacznego ograniczenia możliwości dokonywania zmian w trakcie ich użytkowania. Zasadniczo, gdy rozpoczyna się nowy rok podatkowy, przedsiębiorcy mogą podjąć decyzję o zmianach dotyczących amortyzacji środków trwałych. Możliwości w tym zakresie są ograniczone - wybranej metody na ogół nie wolno
Metody amortyzacji środków trwałych

Metody amortyzacji środków trwałych

Zgodnie z przepisami ustaw podatkowych przedsiębiorca ma do wyboru jedną z czterech metod amortyzacji, tj.: metodę liniową, metodę degresywną, metodę indywidualną, jednorazową amortyzację. Podstawową metodą amortyzacji środków trwałych jest metoda liniowa. Polega ona na tym, że odpisów od środka trwałego dokonuje się aż do jego pełnego zamortyzowania. Podstawa amortyzacji jest
Zasady amortyzacji środków trwałych

Zasady amortyzacji środków trwałych

W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w ustawowym katalogu.  Wśród kosztów podatkowych ustawodawca wymienił między innymi odpisy z tytułu
Usługi magazynowania a miejsce świadczenia i podatek VAT

Usługi magazynowania a miejsce świadczenia i podatek VAT

Zgodnie z zasadą ogólną miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika mającego siedzibę poza RP jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Jest to istotne z punktu widzenia miejsca rozliczania podatku VAT. Według zasady ogólnej zatem opodatkowanie następuje w państwie siedziby odbiorcy usługi. Od tej zasady ogólnej

Ministerstwo Finansów o odliczeniu VAT od paliwa zakupionego przed 1 lipca

W związku ze zmianą przepisów dotyczących  likwidacji zakazu odliczania VAT od paliwa pojawiły się wątpliwości dotyczące odliczenia podatku z tytułu paliwa nabywanego przed 1 lipca 2015 r. a udokumentowanego fakturą wystawioną 1 lipca lub po tej dacie. Miło nam poinformować, iż tym razem bardzo szybko zareagowało Ministerstwo Finansów, które zakomunikowało
Zmiany w VAT – odwrotne obciążenie po 1 lipca 2015 roku

Zmiany w VAT – odwrotne obciążenie po 1 lipca 2015 roku

Co do zasady podatnikami VAT z tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług są podatnicy dokonujący dostaw oraz świadczący usługi. Nie jest to jednak zasada bezwzględnie obowiązująca bowiem ustawodawca przewidział przypadki gdy podatnikami z tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług są nabywcy tych towarów i usług. Rozliczenie podatku w takich sytuacjach
Zmiany w odliczaniu VAT od paliwa do samochodów już od 1 lipca 2015 r.

Zmiany w odliczaniu VAT od paliwa do samochodów już od 1 lipca 2015 r.

Używanie samochodu osobowego w systemie mieszanym, czyli w stosunku do samochodów służących zarówno działalności gospodarczej, jak i celom prywatnym daje obecnie możliwość odliczenia 50% VAT od wydatków poniesionych na jego eksploatację. Nie dotyczy to zakupu paliwa do takiego pojazdu. Katalog wydatków został zawarty w ustawie o VAT, wymieniono tam nabycie
Jak zatrudnić opiekunkę do dziecka -  umowie uaktywniająca

Jak zatrudnić opiekunkę do dziecka - umowie uaktywniająca

Zatrudnienie niani na podstawie umowy uaktywniającej, czyli umowy zlecenia z osobą fizyczną sprawującą opiekę nad dziećmi, jest proste i korzystne finansowo zarówno dla rodziców, jak i opiekunki. Taką umowę można zawrzeć w przypadku, gdy dziecko, którym niania będzie się opiekować, ma od 20 tygodni do 3 lat (ewentualnie do 4
Oskładkowanie umów o dzieło zawartych z pracownikiem budowlanym – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2015 roku (sygn. akt III UK 159/14)

Oskładkowanie umów o dzieło zawartych z pracownikiem budowlanym – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2015 roku (sygn. akt III UK 159/14)

W trakcie kontroli ZUS przeprowadzonej w 2012 roku zakwestionowano umowy o dzieło zawarte przez jedną z firm z pracownikiem wykonującym prace budowlane. W latach 2007-2008 właściciel firmy zawarł z wykonawcą 13 miesięcznych umów o dzieło, w których wykonawca zobowiązał się do wykonania prac murarskich. Prace wykonywane były na rzecz podmiotów,
Tegoroczny Dzień Wolności Podatkowej   - 11 czerwca 2015

Tegoroczny Dzień Wolności Podatkowej - 11 czerwca 2015

Centrum im. Adama Smitha przygotowało po raz dwudziesty drugi raport dotyczący Dnia Wolności Podatkowej. Jest to symboliczna data, od której przestajemy przymusowo pracować na potrzeby rządu, a zaczynamy zarabiać wyłącznie dla siebie i swoich rodzin. Dzień Wolności Podatkowej wyznaczany jest w oparciu o udział wszystkich wydatków publicznych (budżetu państwa, samorządów,
Pracodawco, wystaw zaświadczenie do ZUS

Pracodawco, wystaw zaświadczenie do ZUS

Nieubłaganie zbliża się termin wystawiania przez pracodawców – zleceniodawców zaświadczeń do ZUS o przychodzie osób pobierających świadczenia lub zasiłek przedemerytalny. Obowiązek takiego rozliczenia przypada na okres po zakończeniu roku rozliczeniowego. Pracodawco, złóż zaświadczenie do ZUS  Przypominamy o konieczności złożenia stosownego zaświadczenia do ZUS o przychodzie osób, które pobierają zasiłek lub
Kiedy na fakturze nie ma kwoty VAT?

Kiedy na fakturze nie ma kwoty VAT?

Istnieje kilka sytuacji, kiedy na wystawionej fakturze nie widnieje kwota podatku VAT, naliczana przez sprzedawcę. Sytuacje takie mają miejsce, gdy sprzedaż jest zwolniona, a więc dokonana przez podmiot zwolniony z VAT, lub gdy podmiot ten jest czynnym podatnikiem VAT, jednak świadczy usługi z niego zwolnione. Na fakturze widnieje wówczas stawka
Oszustwa w VAT – sposób na ich ograniczenie

Oszustwa w VAT – sposób na ich ograniczenie

Fiskus znalazł sposób na ograniczenie oszustw w VAT. W tym celu powstał tak zwany „list ostrzegawczy”, stanowiący jedno z działań fiskusa, realizowanych w latach 2014-2017. Celem takiego działania jest poprawa przestrzegania przepisów podatkowych. Listy ostrzegawcze kierowane są do podmiotu gospodarczego, który jest podatnikiem VAT i działa w branży określonej w