_default.jpg

Blog

Zmiany w zakresie opodatkowania wynagrodzenia dyrektora będącego organem prowadzącym jednostkę oświatową

Zmiany w zakresie opodatkowania wynagrodzenia dyrektora będącego organem prowadzącym jednostkę oświatową

Zmiany w zakresie opodatkowania wynagrodzenia dyrektora będącego organem prowadzącym jednostkę oświatową Od 1 stycznia 2017 roku wprowadzone zostaną istotne zmiany w zakresie opodatkowania wynagrodzenia otrzymywanego przez organ prowadzący jednostkę oświatową będący osobą fizyczną prowadzącą jednocześnie działalność gospodarczą.  Przypomnijmy, iż w obecnym stanie prawnym na podstawie ustawy o podatku dochodowym od...
Prywatne auto pracownika wykorzystywane służbowo – cz. 2 kilometrówka

Prywatne auto pracownika wykorzystywane służbowo – cz. 2 kilometrówka

Drugim sposobem rozliczania kosztów związanych z używaniem własnych samochodów pracowników do celów służbowych i jednocześnie będącym podstawą zwrotu kosztów jest prowadzenie przez pracowników tzw. kilometrówki, czyli ewidencji przebiegu pojazdu. W przypadku tego rodzaju rozliczenia pracodawca powinien  zwrócić pracownikowi należność za liczbę faktycznie przejechanych kilometrów. Kilometrówka rozliczana powinna być zarówno wtedy,...
Prywatne auto pracownika wykorzystywane służbowo – cz. 1 ryczałt

Prywatne auto pracownika wykorzystywane służbowo – cz. 1 ryczałt

W wielu przedsiębiorstwach do celów związanych z działalnością gospodarczą używa się różnego rodzaju samochodów nie zawsze będących własnością firmy. Pracodawca  może umówić się z pracownikiem aby ten korzystał z własnego samochodu do celów służbowych przy czym koszty używania prywatnego samochodu mogą być zwracane pracownikowi na dwa sposoby: poprzez miesięczny ryczałt...
Konsekwencje podatkowe powierzenia pieniędzy (cz.2) – umowa przechowania pieniędzy

Konsekwencje podatkowe powierzenia pieniędzy (cz.2) – umowa przechowania pieniędzy

Konsekwencje podatkowe powierzenia pieniędzy (cz.2) – umowa przechowania pieniędzy
Konsekwencje podatkowe powierzenia pieniędzy (cz.1) – depozyt nieprawidłowy

Konsekwencje podatkowe powierzenia pieniędzy (cz.1) – depozyt nieprawidłowy

Konsekwencje podatkowe powierzenia pieniędzy (cz.1) – depozyt nieprawidłowy
Minimalna stawka godzinowa w umowach cywilnoprawnych od 2017 roku

Minimalna stawka godzinowa w umowach cywilnoprawnych od 2017 roku

Minimalna stawka godzinowa w umowach cywilnoprawnych od 2017 roku
Wydatki na organizację jubileuszu firmy w kosztach firmy

Wydatki na organizację jubileuszu firmy w kosztach firmy

Coraz częściej zdarza się, iż przedsiębiorstwa organizują imprezy okolicznościowe np. uroczystości związane z obchodami jubileuszu firmy. Ponoszą z tego tytułu szereg wydatków związanych m.in. z wynajmem obiektu, oprawą artystyczną, ochroną i opieką medyczną, obsługą techniczną, materiałami promocyjno-reklamowymi, cateringiem itp. Czy wydatki te sfinansowane ze środków obrotowych firmy mogą stanowić koszty...
Wynagrodzenie małżonka a koszty uzyskania przychodów

Wynagrodzenie małżonka a koszty uzyskania przychodów

Wynagrodzenie małżonka a koszty uzyskania przychodów
Sankcje za brak kasy fiskalnej

Sankcje za brak kasy fiskalnej

Zdarza się, że podatnicy mimo ciążącego na nich obowiązku, kasy fiskalnej nie instalują. Z jakimi konsekwencjami mogą się spotkać?
Nowy wzór podatkowej książki przychodów i rozchodów

Nowy wzór podatkowej książki przychodów i rozchodów

Od 8 kwietnia 2016 r. wprowadzono nowy wzór podatkowej książki przychodów i rozchodów. Muszą go stosować podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą natomiast podatnicy, którzy przed 8 kwietnia 2016 r. rozpoczęli ewidencjonowanie przychodów i kosztów na dotychczasowym wzorze pkpir, mogą to nadal robić do końca 2016 r.  Zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym podatnicy,...
Organ podatkowy nie odda przedsiębiorcy VAT, dopóki nie wykluczy oszustwa

Organ podatkowy nie odda przedsiębiorcy VAT, dopóki nie wykluczy oszustwa

Nadrzędnym celem postępowania w sprawie zwrotu podatku jest eliminacja wyłudzeń i ma ona prymat nad szybkim załatwieniem sprawy – tak orzekł NSA w wyrokach z 12 stycznia 2016 r., sygn. akt I FSK 899/15, I FSK 1110/15, I FSK 1111/15. Sprawa dotyczyła firmy, która dokonywała obrotu złomem złota i surowców....
Odliczenie podatku VAT od zakupu samochodu osobowego przeznaczonego na wynajem

Odliczenie podatku VAT od zakupu samochodu osobowego przeznaczonego na wynajem

Firmy wykorzystujące samochody osobowe wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem działalności jeśli chcą mieć możliwość odliczenia pełnego VAT od wydatków związanych z ich eksploatacją muszą wykluczyć je z używania do celów prywatnych. Aby to zrobić  zobowiązane są do wykonania konkretnych czynności. Warunki, jakie powinny być spełnione określa art. 86a ustawy...
Umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą niemającym siedziby w Polsce

Umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą niemającym siedziby w Polsce

Aby odpowiedzieć na pytanie czy od wynagrodzenia otrzymanego z tytułu umowy o pracę zawartej z zagranicznym pracodawcą jest obowiązek  płacić składki  ZUS należy rozważyć dwie sytuacje – odpowiedź będzie inna w zależności od tego czy pracodawca jest przedsiębiorcą z Unii Europejskiej czy też spoza UE.   Pracodawca z kraju UE,
Kodeks pracy – krótko o najważniejszych zmianach

Kodeks pracy – krótko o najważniejszych zmianach

Z dniem 22 lutego 2016 roku wejdą w życie zmiany w Kodeksie Pracy. Głównym celem nowelizacji jest ograniczenie możliwości przedłużania umów terminowych.  Zmiana ma ograniczyć nieuzasadnione wykorzystywanie przez pracodawców umów na czas określony. Obecnie są one zawierane niejednokrotnie na bardzo długie okresy bez obiektywnego uzasadnienia i pozbawiają pracowników poczucia stabilizacji
Okres obowiązywania umowy o pracę w świetle zmian w kodeksie pracy obowiązujących od 22 lutego 2016 roku – przepisy przejściowe

Okres obowiązywania umowy o pracę w świetle zmian w kodeksie pracy obowiązujących od 22 lutego 2016 roku – przepisy przejściowe

Zmiany w kodeksie pracy, które będą obowiązywały od 22 lutego 2016 roku mają wpływ na stosunek pracy obowiązujący w dniu wprowadzenia zmian. W niniejszym opracowaniu wskazano jak  zmienione przepisy kodeksu pracy dotyczące umów terminowych wpłyną na umowy o pracę już zawarte.   Na podstawie nowych przepisów rozpatrzono poszczególne przypadki: Rozwiązanie
Od 1 stycznia 2016 roku lekarze będą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze będą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie

Uprzejmie informuję, iż od 1 stycznia 2016 roku lekarze będą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA.  Pacjent może wyjątkowo  otrzymać od lekarza zwolnienie   wystawione według dotychczasowych zasad - na papierowym formularzu (ZUS ZLA) albo w formie elektronicznej (e-ZLA).  Pracodawcy zatrudniający więcej niż 5 pracowników powinni posiadać profil PUE i za
Informacja w sprawie zmiany z dniem 1 stycznia 2016 r. właściwości organów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)

Informacja w sprawie zmiany z dniem 1 stycznia 2016 r. właściwości organów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)

Ministerstwo Finansów informuje, że z dniem 1 stycznia 2016 r. ulega zmianie podstawowa zasada określania właściwości organów podatkowych w zakresie podatku VAT.  Według przepisów obowiązujących do końca 2015 r. właściwość organów podatkowych co do zasady określa się ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Tylko w przypadku, gdy czynności
Zmiany w rozliczaniu ZUS od umów zlecenia w 2016 roku   - obowiązki dokumentacyjne (cz.2)

Zmiany w rozliczaniu ZUS od umów zlecenia w 2016 roku - obowiązki dokumentacyjne (cz.2)

Zgodnie z przepisami znowelizowanej od nowego roku ustawy systemowej jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek, składka jest opłacana przez każdego płatnika, chyba że ubezpieczony przedłoży płatnikowi dokumenty, z których wynika brak konieczności opłacania składek. Z powyższego wynika zatem, że zasadniczo
Zmiany w rozliczaniu ZUS od umów zlecenia w 2016 roku   - zasady ogólne (cz.1)

Zmiany w rozliczaniu ZUS od umów zlecenia w 2016 roku - zasady ogólne (cz.1)

Od 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać nowe zasady oskładkowania umów zlecenia. Zmiany obejmą głównie tych zleceniobiorców, którzy wykonują zlecenia dla kilku płatników czyli zawarli więcej niż jedną umowę lub poza umową zlecenia posiadają jeszcze inne tytuły do ubezpieczeń.  W obecnym stanie prawnym obowiązującym do końca 2015 roku osoba spełniająca
Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego

Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego

Z natury zawodu doradcy podatkowego reprezentującego tzw. „zawód prawniczy” wynika, że jest on powiernikiem tajemnic klientów. Często ma dostęp do danych, które dla podmiotu, na rzecz którego świadczy usługi mają charakter informacji poufnych i tajnych. Szczególnie ważne informacje uzyskiwane są przez doradców w trakcie reprezentowania podatników w postępowaniu podatkowym. Informacje nie