_default.jpg

Blog

Zmiany w odliczaniu VAT od paliwa do samochodów już od 1 lipca 2015 r.

Zmiany w odliczaniu VAT od paliwa do samochodów już od 1 lipca 2015 r.

Używanie samochodu osobowego w systemie mieszanym, czyli w stosunku do samochodów służących zarówno działalności gospodarczej, jak i celom prywatnym daje obecnie możliwość odliczenia 50% VAT od wydatków poniesionych na jego eksploatację. Nie dotyczy to zakupu paliwa do takiego pojazdu. Katalog wydatków został zawarty w ustawie o VAT, wymieniono tam nabycie
Jak zatrudnić opiekunkę do dziecka -  umowie uaktywniająca

Jak zatrudnić opiekunkę do dziecka - umowie uaktywniająca

Zatrudnienie niani na podstawie umowy uaktywniającej, czyli umowy zlecenia z osobą fizyczną sprawującą opiekę nad dziećmi, jest proste i korzystne finansowo zarówno dla rodziców, jak i opiekunki. Taką umowę można zawrzeć w przypadku, gdy dziecko, którym niania będzie się opiekować, ma od 20 tygodni do 3 lat (ewentualnie do 4
Oskładkowanie umów o dzieło zawartych z pracownikiem budowlanym – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2015 roku (sygn. akt III UK 159/14)

Oskładkowanie umów o dzieło zawartych z pracownikiem budowlanym – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2015 roku (sygn. akt III UK 159/14)

W trakcie kontroli ZUS przeprowadzonej w 2012 roku zakwestionowano umowy o dzieło zawarte przez jedną z firm z pracownikiem wykonującym prace budowlane. W latach 2007-2008 właściciel firmy zawarł z wykonawcą 13 miesięcznych umów o dzieło, w których wykonawca zobowiązał się do wykonania prac murarskich. Prace wykonywane były na rzecz podmiotów,
Tegoroczny Dzień Wolności Podatkowej   - 11 czerwca 2015

Tegoroczny Dzień Wolności Podatkowej - 11 czerwca 2015

Centrum im. Adama Smitha przygotowało po raz dwudziesty drugi raport dotyczący Dnia Wolności Podatkowej. Jest to symboliczna data, od której przestajemy przymusowo pracować na potrzeby rządu, a zaczynamy zarabiać wyłącznie dla siebie i swoich rodzin. Dzień Wolności Podatkowej wyznaczany jest w oparciu o udział wszystkich wydatków publicznych (budżetu państwa, samorządów,
Pracodawco, wystaw zaświadczenie do ZUS

Pracodawco, wystaw zaświadczenie do ZUS

Nieubłaganie zbliża się termin wystawiania przez pracodawców – zleceniodawców zaświadczeń do ZUS o przychodzie osób pobierających świadczenia lub zasiłek przedemerytalny. Obowiązek takiego rozliczenia przypada na okres po zakończeniu roku rozliczeniowego. Pracodawco, złóż zaświadczenie do ZUS  Przypominamy o konieczności złożenia stosownego zaświadczenia do ZUS o przychodzie osób, które pobierają zasiłek lub
Kiedy na fakturze nie ma kwoty VAT?

Kiedy na fakturze nie ma kwoty VAT?

Istnieje kilka sytuacji, kiedy na wystawionej fakturze nie widnieje kwota podatku VAT, naliczana przez sprzedawcę. Sytuacje takie mają miejsce, gdy sprzedaż jest zwolniona, a więc dokonana przez podmiot zwolniony z VAT, lub gdy podmiot ten jest czynnym podatnikiem VAT, jednak świadczy usługi z niego zwolnione. Na fakturze widnieje wówczas stawka
Oszustwa w VAT – sposób na ich ograniczenie

Oszustwa w VAT – sposób na ich ograniczenie

Fiskus znalazł sposób na ograniczenie oszustw w VAT. W tym celu powstał tak zwany „list ostrzegawczy”, stanowiący jedno z działań fiskusa, realizowanych w latach 2014-2017. Celem takiego działania jest poprawa przestrzegania przepisów podatkowych. Listy ostrzegawcze kierowane są do podmiotu gospodarczego, który jest podatnikiem VAT i działa w branży określonej w
Świadczenie przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne

Osoby, które nie mają możliwości wykonywania pracy zarobkowej, jednocześnie ze względu na nie osiągnięcie jeszcze wymaganego wieku  nie mają prawa do emerytury mimo dużego stażu pracy, mogą starać się o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Warunki, których spełnienie uzasadnia przyznanie świadczenia przedemerytalnego, można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich to warunki
Wstępnie wypełnione zeznanie przez administrację podatkową – nowa usługa na stronach Ministerstwa Finansów

Wstępnie wypełnione zeznanie przez administrację podatkową – nowa usługa na stronach Ministerstwa Finansów

Od połowy marca 2015 roku Ministerstwo Finansów udostępnia podatnikom na swojej stronie (www.finanse.mf.gov.pl) nową usługę wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. Mogą z niej skorzystać wszyscy, którzy składają PIT-37. Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR – Pre-Filed tax Return) jest przygotowane na podstawie danych zawartych w informacjach o dochodach osób fizycznych, sporządzonych i
Odliczenie ulgi z tytułu nabycia kasy fiskalnej

Odliczenie ulgi z tytułu nabycia kasy fiskalnej

Ministerstwo Finansów co roku nakazuje kolejnym grupom podatników instalacje kasy fiskalnej. Jest to znaczne obciążenie finansowe i łączy się z szeregiem obowiązków. Niestety, obowiązków nie można uniknąć, natomiast skorzystanie z ustanowionej przepisami ulgi na zakup kasy fiskalnej pozwoli na częściową rekompensatę poniesionych wydatków. W ustawie o VAT określona została
Wykroczenia i przestępstwa skarbowe według kodeksu karno-skarbowego

Wykroczenia i przestępstwa skarbowe według kodeksu karno-skarbowego

Kodeks karno-skarbowy penalizuje czyny polegające na naruszaniu zakazów i nakazów prawa finansowego należącego do obszaru zadań Ministra Finansów, tj. prawa podatkowego, celnego, dewizowego oraz w zakresie gier hazardowych. Dla podatnika niezwykle Istotne - z punktu widzenia konsekwencji - jest odróżnienie przestępstwa skarbowego od wykroczenia skarbowego. Kodeks karny skarbowy przewiduje dwa
Opodatkowanie przychodów z pracy wykonywanej w Polsce na rzecz zagranicznego pracodawcy

Opodatkowanie przychodów z pracy wykonywanej w Polsce na rzecz zagranicznego pracodawcy

Sposób opodatkowania przychodów z tytułu pracy wykonywanej w kraju na rzecz zagranicznych pracodawców regulują: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz umowy międzynarodowe w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych podpisane pomiędzy Polską i krajem pracodawcy.
Odpowiedzialność karno-skarbowa podatnika

Odpowiedzialność karno-skarbowa podatnika

W polskim systemie prawnym czyny polegające na naruszaniu zakazów i nakazów prawa podatkowego, celnego, dewizowego oraz w zakresie gier hazardowych penalizują przepisy ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy. Dodatkowo, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu karnego
#

Środki trwałe u podatnika prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie obowiązane do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dokonują klasyfikacji środków trwałych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl przepisów w/w ustawy
Wyposażenie u podatnika prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów

Wyposażenie u podatnika prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów

Podatnicy dokonujący rozliczenia podatkowego w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów w myśl  rozporządzenia Ministra Finansów obowiązani są do prowadzenia ewidencji wyposażenia. Przypomnijmy, iż zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych do środków trwałych zaliczymy składniki majątku jeżeli przewidywany okres ich używania jest krótszy niż jeden

Komu przysługuje wynagrodzenie pracownika po jego śmierci oraz odprawa pośmiertna i jak ją rozliczyć

Zgodnie z art. 631 § 1 Kodeksu pracy z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. Zarówno wypracowane wynagrodzenie, którego pracodawca nie zdążył mu wypłacić jak i ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej
Oddelegowanie pracownika w świetle przepisów prawa niemieckiego – istotne zmiany dotyczące wynagradzania kierowców i rozliczeń firm transportowych

Oddelegowanie pracownika w świetle przepisów prawa niemieckiego – istotne zmiany dotyczące wynagradzania kierowców i rozliczeń firm transportowych

W dniu 1 stycznia 2015 roku w Niemczech weszły w życie nowe przepisy dotyczące płacy minimalnej (ustawa federalna o płacy minimalnej przyjęta 11.08.2014 r. „MiLoG – Mindeslohngesetz”) uprzejmie informuję, iż na mocy powyższej ustawy ustalona została płaca minimalna przysługująca wszystkim pracownikom wykonującym pracę w Niemczech. Zgodnie z § 1
Ulga prorodzinna

Ulga prorodzinna

24 listopada 2014 r. prezydent podpisał ustawę zmieniającą zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Zmiany są korzystne dla podatników i dotyczą również 2014 roku. Kto posiada prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej Ulgę rozliczy podatnik opodatkowany na zasadach ogólnych (PIT-37, PIT-36) Nie może jej odliczyć podatnik rozliczający się liniowo, składający zeznanie
#

Opodatkowanie świątecznych prezentów przekazywanych kontrahentom

W grudniu firmy często decydują się na przekazanie kontrahentom świątecznych upominków. Poniesione w tym celu wydatki można pod pewnymi warunkami rozliczyć w kosztach. Jednocześnie trzeba pamiętać o prawidłowym rozliczeniu podatku VAT oraz o konsekwencjach dla obdarowanego. Zasadniczo prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikom w takim
Sprzedaż majątku związanego z działalnością gospodarczą po 1 stycznia 2015 roku

Sprzedaż majątku związanego z działalnością gospodarczą po 1 stycznia 2015 roku

Od 2015 roku co do zasady sprzedaż wszystkich rzeczy lub nieruchomości wykorzystywanych w działalności gospodarczej będzie opodatkowana. Nie będzie miało przy tym znaczenia, czy były one ujęte w ewidencji środków trwałych czy też nie. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów z