_default.jpg

Blog

Zatrudnianie nauczycieli – zmiany od 1 września 2018 roku

Zatrudnianie nauczycieli – zmiany od 1 września 2018 roku

Zatrudnianie nauczycieli – zmiany od 1 września 2018 roku
Skutki podatkowe wniesienia wkładu do spółki kapitałowej

Skutki podatkowe wniesienia wkładu do spółki kapitałowej

Skutki podatkowe wniesienia wkładu do spółki kapitałowej
Obowiązki w zakresie dokumentacji cen transferowych

Obowiązki w zakresie dokumentacji cen transferowych

Obowiązki w zakresie dokumentacji cen transferowych
Maksymalne kwoty wynagrodzenia dyrektora, które można będzie rozliczyć w dotacji oświatowej w 2018 roku

Maksymalne kwoty wynagrodzenia dyrektora, które można będzie rozliczyć w dotacji oświatowej w 2018 roku

Maksymalne kwoty wynagrodzenia dyrektora, które można będzie rozliczyć w dotacji oświatowej w 2018 roku W art. 35 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych określona została kwota graniczna wykorzystania dotacji na wynagrodzenie osób zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych niesamorządowych. Zasadniczo w przypadku szkół i placówek publicznych rozliczenie dotacji będzie mogło...
Wykroczenie skarbowe polegające na uporczywym niepłaceniu podatku – przesłanki ukarania podatnika mandatem

Wykroczenie skarbowe polegające na uporczywym niepłaceniu podatku – przesłanki ukarania podatnika mandatem

Wykroczenie skarbowe polegające na uporczywym niepłaceniu podatku – przesłanki ukarania podatnika mandatem Podatnik, który uporczywie nie wpłaca podatku w terminie, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Wykroczenie to jest popełniane, jeżeli wystąpią dwie przesłanki: * podatnik nie wpłaca w terminie podatku oraz * niewpłacanie podatku ma charakter uporczywy. Zasadniczo wykroczenie...
Zmiany dotyczące ograniczenia możliwości finansowania wynagrodzenia dyrektora jednostek oświatowych

Zmiany dotyczące ograniczenia możliwości finansowania wynagrodzenia dyrektora jednostek oświatowych

Zmiany dotyczące ograniczenia możliwości finansowania wynagrodzenia dyrektora jednostek oświatowych   W dniu 19.09.2017 wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nad którym obecnie trwają prace. Ponieważ jest to projekt nie wiemy czy jego propozycje na pewno wejdą w życie jednakże  uważamy, że należy się tego spodziewać. Jedną...
Projektowane zmiany dot. stosowania kas fiskalnych

Projektowane zmiany dot. stosowania kas fiskalnych

Projektowane zmiany dot. stosowania kas fiskalnych Resort finansów przedstawił 18 września 2017 r. projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur, oraz w zakresie zmian w systemie kas rejestrujących. Ministerstwo Finansów zaprojektowało rozwiązania pozwalające na stosowanie do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego kas rejestrujących...
Projektowane zmiany ustawy o VAT – wystawianie faktury do paragonu.

Projektowane zmiany ustawy o VAT – wystawianie faktury do paragonu.

Projektowane zmiany ustawy o VAT – wystawianie faktury do paragonu. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach z 18.09.2017 r, zakłada że jeżeli nabywca, będący podatnikiem, będzie chciał otrzymać fakturę do paragonu, który posiada, to sprzedawca wystawi mu taką fakturę...
Mechanizm podzielonej płatności  (split payment)

Mechanizm podzielonej płatności (split payment)

Mechanizm podzielonej płatności  (split payment)   Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 19.09.2017 przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów dotyczący mechanizmu podzielonej płatności. Projekt zakłada, że wystawca faktury, w której płatność zostanie podzielona, będzie...
Projektowane ograniczenie możliwości uwzględniania w kosztach podatkowych odsetek od pożyczek.

Projektowane ograniczenie możliwości uwzględniania w kosztach podatkowych odsetek od pożyczek.

Projektowane ograniczenie możliwości uwzględniania w kosztach podatkowych odsetek od pożyczek. Resort finansów zaprezentował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projektowany ust. 1 przewiduje rozciągnięcie stosowania...
Projektowana zmiana sposobu opodatkowania najmu – limit kwotowy przy ryczałcie

Projektowana zmiana sposobu opodatkowania najmu – limit kwotowy przy ryczałcie

Projektowana zmiana sposobu opodatkowania najmu – limit kwotowy przy ryczałcie   Wprowadzeniu rocznego limitu kwotowego w wysokości 100.000 zł warunkującego możliwość stosowania ryczałtu od przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą (stawka 8,5%) taka propozycja wynika z projektu z 6 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o PIT, ustawy o CIT...
Rejestracja do VAT UE podatników zwolnionych podmiotowo z VAT

Rejestracja do VAT UE podatników zwolnionych podmiotowo z VAT

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT podatnik zasadniczo ma możliwość wyboru zwolnienia z podatku VAT. Zwolnienie podmiotowe dotyczy całej sprzedaży dokonywanej przez podatnika. Zastanowić się należy co zdarzy się w sytuacji gdy podatnik zwolniony z VAT dokonuje transakcji z podmiotami z Unii Europejskiej. Wszystko zależy od tego jakiego rodzaju transakcji...
Podatnicy a VAT – możliwość wyboru zwolnienia

Podatnicy a VAT – możliwość wyboru zwolnienia

Podatnicy a VAT – możliwość wyboru zwolnienia   Drobni przedsiębiorcy, na mocy ustawy o podatku od towarów i usług, mogą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Zwolnienia takie umownie można podzielić na dwie grupy - te, które dotyczą wykonywania określonego rodzaju czynności (zwolnienie przedmiotowe) oraz te, które dotyczą podmiotu dokonującego...
Stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia – objaśnienia Ministra Rozwoju i Finansów

Stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia – objaśnienia Ministra Rozwoju i Finansów

Stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia – objaśnienia Ministra Rozwoju i Finansów Minister Rozwoju i Finansów wydał w dniu 17 marca 2017 roku pierwsze objaśnienia podatkowe. To nowa instytucja, obowiązująca od 2017 r. Wydając je, minister ma obowiązek – podobnie jak w przypadku interpretacji ogólnych – uwzględniać orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego i...
Rower, skuter a może łyżworolki  - czy mogą być kosztem uzyskania przychodów w działalności

Rower, skuter a może łyżworolki - czy mogą być kosztem uzyskania przychodów w działalności

Rower, skuter a może łyżworolki  - czy mogą być kosztem uzyskania przychodów w działalności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi aby wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów musi spełniać pewne kryteria. Przede wszystkim koszt musi być powiązany z uzyskaniem przychodu lub utrzymaniem (zabezpieczeniem) jego źródła. Dodatkowo,  przepisy nie mogą...
Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia i samozatrudnionych od 1 stycznia 2017 roku

Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia i samozatrudnionych od 1 stycznia 2017 roku

Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia i samozatrudnionych od 1 stycznia 2017 roku
Zmiany w rozliczeniach VAT od 1 stycznia 2017 roku – mechanizm odwrotnego obciążenia  VAT w rozliczaniu  robót budowlanych

Zmiany w rozliczeniach VAT od 1 stycznia 2017 roku – mechanizm odwrotnego obciążenia VAT w rozliczaniu robót budowlanych

Zmiany w rozliczeniach VAT od 1 stycznia 2017 roku – mechanizm odwrotnego obciążenia  VAT w rozliczaniu  robót budowlanych   Co do zasady podatnikami podatku VAT z tytułu dostaw są sprzedawcy (dostawcy) towarów i usług. Ustawodawca przewidział jednak szereg wyjątków od tej zasady. W przypadkach określonych przepisami  ustawy z dnia 11...
Nowa stawka CIT dla małych podatników od 2017 roku

Nowa stawka CIT dla małych podatników od 2017 roku

Nowa stawka CIT dla małych podatników od 2017 roku.
Limit płatności gotówkowych i konsekwencje jego przekroczenia – zmiany w PIT oraz CIT od dnia 1 stycznia 2017 r.

Limit płatności gotówkowych i konsekwencje jego przekroczenia – zmiany w PIT oraz CIT od dnia 1 stycznia 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. zmianie ulegnie maksymalna kwota dokonywania i przyjmowania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego obowiązująca przy transakcjach, w których stronami są przedsiębiorcy. Obecny limit  15 000 euro zostanie obniżony do  15 000 zł. Jednocześnie ustawodawca wprowadza negatywne konsekwencje w postaci braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków,...
Jednolity plik kontrolny

Jednolity plik kontrolny

Jednolity plik kontrolny ( JPK) – obowiązki   1 lipca 2016 roku weszły w życie przepisy o Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK). Nowy obowiązek początkowo objął największe przedsiębiorstwa tj. zatrudniające co najmniej 250 pracowników, które generują powyżej 50 mln euro obrotu rocznie i/lub suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro. Od...